| INFRA ry | INFRAn keskustoimisto, Häme, Kaakkois-Suomi, Keski-Suomi, Länsi-Suomi, Pohjanmaa, Pohjoinen, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Uusimaa

Työajan enimmäismäärä 1.1.2021 alkaen -verkkokoulutus

Työaikalain siirtymäsäännös päättyi 31.12.2020. Työajan enimmäismäärää tulee seurata vuoden 2021 alusta INFRA ry:n neuvottelemien työehtosopimusten mukaisella 12 kuukauden tarkastelujaksolla. INFRA ry on laatinut aiheesta verkkokoulutuksen. Mikäli viranomainen muuttaa tai tarkentaa tulkintojaan, INFRA ry päivittää myös ohjeistustaan.