| INFRA ry | INFRAn keskustoimisto, Häme, Kaakkois-Suomi, Keski-Suomi, Länsi-Suomi, Pohjanmaa, Pohjoinen, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Uusimaa

INFRAn jäsenmaksut 2021

Edustajiston päätöksen mukaisesti tänä vuonna keskusliiton jäsenmaksuja alennetaan 10 prosentilla ja käyttöön otetaan minimijäsenmaksu. Keskusliiton jäsenmaksujen 1. erä lähtee jäsenille edellisen vuoden jäsenmaksuperusteilla.

Jäsen- ja palvelumaksun alentaminen 2020-2021

Vuonna 2020 elinkeinopoliittisen palvelumaksun määrittävää liikevaihtotaulukkoa päivitettiin osana koko Rakennusteollisuuden liittoyhteisössä käytyä keskustelua eri jäsenryhmien maksamien jäsenmaksujen ja vaikutusvallan suhteesta.

Samassa yhteydessä kaikkien INFRAn jäsenyritysten jäsenmaksua päätettiin alentaa. Vuonna 2020 jäsen- ja palvelumaksujen yhteenlaskettua summaa alennettiin viidellä prosentilla ja tänä vuonna summaa alennetaan kymmenellä prosentilla.

Minimimaksu otetaan käyttöön 2021

Minimimaksu tarkoittaa, että yritysjäseneltä ja jäsenyhdistyksen jäsenyritykseltä veloitettava jäsenmaksu, elinkeinopoliittinen palvelumaksu ja työmarkkinamaksu ovat yhteensä aina vähintään 280 euroa. Minimijäsenmaksulla katetaan esimerkiksi kaikkien INFRAn jäsenten puolesta maksetut RT:n ja EK:n jäsenmaksut sekä Luotettava kumppani -perusvuosimaksu. 

Minimimaksu tulee voimaan siten, että vuonna 2020 ei erillistä minimimaksua vielä ollut, vuonna 2021 minimimaksu on 280 euroa ja vuonna 2022 minimimaksu on 360 euroa.

Vuodesta 2023 lukien minimijäsenmaksua korotetaan palvelujen tuottajahintaindeksin mukaisesti.

Jäsenmaksujen laskutus entiseen tapaan

Piiriyhdistyksen koko vuoden jäsen- ja palvelumaksu laskutetaan yhdessä erässä, kun taas keskusliiton jäsen- ja palvelumaksu laskutetaan vanhaan tapaan neljässä erässä. Tänä vuonna kukin jäsenyritys saa yhteensä viisi erillistä laskua.

Vanhaan tapaan keskusliiton vuoden 2021 ensimmäinen jäsenmaksulasku laskutetaan edellisen vuoden perusteita noudattaen. Koko vuoden jäsenmaksu korjaantuu loppuvuoden jäsenmaksulaskuissa vuosi-ilmoituksella ilmoitettujen liikevaihto- ja palkkasummatietojen mukaiseksi.

Vuosi-ilmoituspäivitys netissä avataan kevään aikana aikana ja jäsenmaksun 2. erä lähetetään uusilla perusteilla. 

Yhteenveto vuoden 2021 jäsenmaksuperusteista >

Lisätietoja:

Paavo Syrjö, toimitusjohtaja
paavo.syrjo(@)infra.fi

Hanna Johansson, jäsenmaksuperusteet
hanna.johansson(@)infra.fi, puh. 0400 343 155