| INFRA ry | INFRAn keskustoimisto, Häme, Kaakkois-Suomi, Keski-Suomi, Länsi-Suomi, Pohjanmaa, Pohjoinen, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Uusimaa

Henkilönostot kuormaus- ja ajoneuvonosturilla - kalustovaatimuksiin tulossa muutoksia!

Uudet kuormausnosturit ja niiden nostokorit tulee tilata koneasetuksen vaatimusten mukaisina, jos laitetta käytetään myös tilapäiseen henkilönostoon. Korin on oltava koneasetuksen vaatimusten mukainen ja sen mukana tulee olla tiedot siitä, mihin nostureihin valmistaja sen kiinnittämisen hyväksyy.

Henkilönostolaitteita sekä niiden tarkastamista ja käyttöä säädellään laitelailla (1016/2004), työturvallisuuslailla (738/2002), koneasetuksella (400/2008) ja käyttöasetuksella (403/2008).

Poikkeuksellinen henkilönosto kuormausnosturilla on Suomessa sallittu käyttöasetuksessa. Tällöin henkilönostokori pitää kiinnittää nostopuomiin. 

Toisaalta henkilönostokori asennettuna nosturin puomin päähän tekee yhdistelmästä koneasetuksen mukaisen henkilönostimen. Tällaisia yhdistelmiä on otettu runsaasti käyttöön, vaikka ne eivät ole olleet koneasetuksen vaatimusten mukaisia.

Työsuojeluviranomaiset ovat ryhtyneet markkinavalvonnan keinoin varmistamaan, että vain koneasetuksen vaatimusten mukaisia nostopuomiin kiinnitettäviä henkilönostokoreja on myynnissä.

Asetuksiin ei ole tässä yhteydessä tarkoitus tehdä muutoksia. 

Uudet nostolaitteet

Uusien nosturin puomin päähän asennettavien henkilönostokorien pitää olla koneasetuksen säännösten mukaisia. Korin ja nosturin yhdistelmän pitää olla koneasetuksen olennaisten vaatimusten mukainen.

Vinkki:

 • Nyt tilattavat uudet kuormausnosturit ja niiden nostokorit tulee tilata koneasetuksen vaatimusten mukaisina, jos laitetta käytetään myös henkilönostoon.

  On hyvä tietää, että uuden kuormausnosturin ja siihen kiinnitettävän korin vaatimustenmukaisuus tarkastellaan henkilönostokorin näkökulmasta. Korin on oltava koneasetuksen vaatimusten mukainen ja sen mukana tulee olla tiedot siitä, mihin nostureihin valmistaja sen kiinnittämisen hyväksyy. Käytännössä uusi nosturi ja nostokori on yleensä selkeintä ostaa samalta valmistajalta.
 • Pelkkään CE-merkintään ei kannata hankintavaiheessa luottaa. Oleellisempi dokumentti on valmistajan laatima EY:n vaatimuksenmukaisuusvakuutus. Tämä kannattaa vaatia jo tarjousvaiheessa käyttöohjedokumenttien lisäksi.

Tarkastus:

 • Uusien kuormausnosturin ja sen nostopuomin päähän asennetun henkilönostokorin yhdistelmien käyttöönottotarkastus ja sen jälkeiset määräaikaistarkastukset tullaan tekemään henkilönostimena.

Olemassa olevat nostolaitteet

Pikaista muutosta nykyisin käytössä olevien yhdistelmien poikkeukselliseen käyttämiseen henkilönostoissa ei ole odotettavissa.

Määräaikaistarkastuksen tarkennukset:

 • Kuormausnosturin määräaikaistarkastuksessa on suositeltavaa tarkastaa nosturi ja nostokori yhdessä. Kuormausnosturin määräaikaistarkastuksessa on suositeltavaa tarkastaa kaikki ne henkilönostokorit, joita kyseiseen nosturiin halutaan liittää.

  Kuormausnosturin tarkastuspöytäkirjaan tehdään merkintä siitä, mitkä henkilönostokorit on tarkastettu kyseiseen nosturiin liitettäviksi.

Vinkki:

 • Samaan kuormausnosturiin voi ja pitääkin ”parittaa” kaikki ne henkilönostokorit, joita kyseisen nosturin kanssa voidaan tai halutaan käyttää.

Huomioitava asia:

 • Uuden henkilönostokorin liittäminen vanhaan nosturiin ei ole enää mahdollista. Uuden henkilönostokorin mukana on oltava lista, mihin nostolaitteeseen sen saa kiinnittää, jotta kokonaisuus täyttää koneasetuksen vaatimukset. Uuden nostokorin liittäminen on mahdollista vain niihin laitteisiin, jotka on mainittu valmistajan listassa.

Vinkki - ajoneuvonosturit:

 • Nykyisiä ajoneuvonostureita, joissa on käytetty irrotettavaa henkilönostokoria kuormausnostureiden tapaan, koskevat samat periaatteet kuin kuormausnostureita.

Jatkotoimet

Tämä tilanne perustuu STM:n sekä INFRAn ja alan muiden toimijoiden yhteiseen tilannepalaveriin 22.4.2021. Asiasta tullaan tiedottamaan lisää tilanteen edetessä.

Lisätietoa:

SKAL Kuljetusyrittäjä 3/2021 

Yli-insinööri Tapani Vänni, p. 02951 63219, tapani.vanni@stm.fi
Sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja tasa-arvo-osasto

Asiantuntija Magnus Frisk, puh. 050 912 7373, etunimi.sukunimi@infra.fi
INFRA ry