| INFRA ry | Keskusliitto, Häme, Kaakkois-Suomi, Keski-Suomi, Länsi-Suomi, Pohjanmaa, Pohjoinen, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Uusimaa

Työehtosopimusneuvottelut alkavat

Työehtosopimusneuvottelut Rakennusliiton kanssa on aloitettu 3.2. ison pöydän neuvotteluilla.

Alkuvaiheessa TES-neuvotteluja käydään yhteisesti kaikkien Rakennusteollisuuden toimialojen sekä Rakennusliiton johdon ja sopimusalavastaavien muodostamien neuvottelukuntien välillä.

Maa- ja vesirakennusalan alakohtaiset neuvottelut alkavat keskiviikkona 12.2.2020 ja asfalttialan torstaina 13.2.2020.

Rakennusteollisuus RT:n toimialojen yhteisinä tavoitteina on niin sanotun yleisen linjan mukainen palkkaratkaisu, työehtosopimuksen paikallisen sopimisen elementtien joustavoittaminen sekä tuottavuutta parantavien toimintojen vakiinnuttaminen.

Neuvottelut pyritään viemään päätökseen meneillään olevan sopimuskauden aikana. Nykyisten työehtosopimusten voimassaolo päättyy 30.4.2020. 

Lisätietoja:

Mika Kortene, työmarkkinajohtaja
puh. 040 723 7226, mika.kortene@infra.fi