| INFRA ry | INFRAn keskustoimisto, Häme, Kaakkois-Suomi, Keski-Suomi, Länsi-Suomi, Pohjanmaa, Pohjoinen, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Uusimaa

Kirjelmä kunnille hankintaosaamisesta ja urakoiden ylisuurista vaatimuksista

INFRA ry ja Koneyrittäjät ovat yhdistäneet voimansa ja lähettäneet kirjelmän kaikille kunnille ylisuurista vaatimuksista kuntien kilpailuttamissa urakoissa.

Koneyrittäjät ry ja INFRA ry muistuttavat, että urakan kokoon nähden ylisuuret vaatimukset ovat pitkällä aikajänteellä kuntien ja kaupunkien kannalta riski.

Kohtuuttomat vaatimukset karsivat markkinoilta pois pienyrityksiä ja maarakennusalan työt keskittyvät. Keskittyneillä markkinoilla kilpailu urakoista vähenee ja hinnat tilaajalle kallistuvat.

Paikalliset pienemmät yritykset pakotetaan aliurakoitsijoiksi tai lopettamaan toimintansa niiden toiminnan kehittymisen estyessä. Kuntien elinkeinoelämä kuihtuu ja kunta menettää paikallisten yritysten sille tuottamia verotuloja ja työpaikkoja.

On tärkeää, että kunnilla itsellään säilyy hyvä hankintaosaaminen ja tekninen kyky hankintapyyntöjen tekoon. Asiansa osaavilla ihmisillä on hyvä käsitys alueensa markkinoista, ja he pystyvät kilpailuttamaan hankinnat siten, että markkinat pysyvät avoimina kaiken kokoisille yrityksille.

Lue tästä koko kirjelmä >

Lisätietoja 
Johtaja Kari Muhonen, jäsenpalvelut ja aluetoiminta
kari.muhonen@infra.fi +358 400 943 350 tai