| INFRA ry | INFRAn keskustoimisto, INFRA Akatemia, Häme, Kaakkois-Suomi, Keski-Suomi, Länsi-Suomi, Pohjanmaa, Pohjoinen, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Uusimaa

Tieturva 1 siirtyy verkkoon

Tällä hetkellä verkko-oppimisalustan hankinta on kilpailutuksessa ja tavoitteena on, että 2.1.2020 alkaen Tieturva 1 -koulutus tulee olemaan tarjolla vain verkkokoulutuksena.

Muutoksen myötä Tieturva 1 -kurssinjohtajapätevyydet päättyvät 31.12.2019 ja Tieturva 1 -lähiopetus poistuu koulutusvalikoimasta.

Tieturva 1 -verkkokoulutus tulee olemaan kurssilaiselle maksuton ja pätevyys on voimassa viisi vuotta verkkokoulutuksen suorituskuukaudesta. Todistuksen koulutuksen suorittamisesta voi tulostaa itselleen tai tallentaa tietokoneelle.

Muovisen pätevyystodistuksen eli Tieturva 1 -kortin koulutuksen suorittanut voi halutessaan tilata SPEKistä erillistä maksua vastaan.

Tarve kurssin siirtämiselle verkkoon on tullut elinkeinoelämästä. Sähköisyys on tätä päivää ja koulutus muuttuu verkkoon siirtymisen yhteydessä maksuttomaksi, mikä osaltaan parantaa yritysten kilpailukykyä.

Tieturva 1 -verkkokoulutuksen myötä

  • Väylä voi varmistua siitä, että kaikki koulutuksen suorittaneet ovat saaneet samat perustiedot turvallisuusasioista.
  • Koulutuksen voi suorittaa ajasta ja paikasta riippumatta ja sen voi rytmittää oman aikataulun mukaisesti.
  • Koulutuksen voi tarvittaessa keskeyttää ja jatkaa siitä, mihin edellisellä kerralla jäi.
  • Opiskelija vastaa omasta oppimisestaan ja saa välittömän palautteen suoriutumisestaan. Verkkokoulutus ohjaa kurssilaista henkilökohtaisesti oikeiden toimintamallien sisäistämisessä.
  • Koulutusaineistoa on helppo ylläpitää ja tarvittaessa täydentää havaittujen tarpeiden mukaisesti.
  • Koulutuksen suorittaminen ei vaadi erityistaitoja, vaan se on tietoteknisesti helppo suorittaa.
  • Suorittaminen on taloudellista, eikä työnantajalle aiheudu matkakustannuksia.
  • Koulutus voi toimia Väylän perehdytysmateriaalina tiellä tehtäviin töihin.

Väylän toiminnan yhtenä perustana on turvallisuus. Väylän tietyömailla rakennuttaja (Väylä) edellyttää, että kaikkien työntekijöiden turvallisuudesta huolehditaan. Tasalaatuisella, digitaalisella Tieturva 1 -koulutuksella Väylä kykenee paremmin varmistamaan tiellä tehtävän työn turvallisuuden.