| INFRA ry | INFRAn keskustoimisto, Häme, Kaakkois-Suomi, Keski-Suomi, Länsi-Suomi, Pohjanmaa, Pohjoinen, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Uusimaa

Strategian päälinjat ensi kertaa esillä

INFRAn uuden strategian suuntaviivat esiteltiin ensimmäistä kertaa edustajiston kokouksessa Jyväskylässä 15. toukokuuta. Ellun Kanat oli vetänyt yhteen kyselyissä, työpajoissa, haastatteluissa ja eri kokoisten jäsenyritysten tarpeisiin keskittyneissä sisäisissä työryhmissä nousseet asiat.

Työpajoissa ja haastatteluissa selvisi, että jäsenyrittäjät ajattelevat INFRAn nykytilasta ja tulevaisuudesta varsin samalla tavalla omasta jäsenyystaustasta riippumatta. Jäsenet tunnistavat pitkälti samat vahvuudet sekä haasteet. Strategialta myös toivottiin samoja asioita.

Ellun Kanat jakoi työpajoissa esiin tulleet asiat kolmeen eri kastiin: romukoppaan joutaviin, niihin joista pidetään kiinni, ja niihin joita kehitetään rutkasti.

Hyvää, kiinnipidettävää oli esimerkiksi vahva piiritoiminta ja alueellinen tuntemus. Kehitettävää on muun muassa edunvalvonnassa ja viestinnässä. Totaalisesti romukoppaan pistettiin jakautuminen kahteen leiriin – pieniin ja isoihin toimijoihin.

Isot vastaan pienet?

”INFRA ry:ssä elää tällä hetkellä teidän itsenne tekemä ja ylläpitämä mielikuva jakolinjasta pieniin ja suuriin toimijoihin”, Anni Kosunen Ellun Kanoista totesi.

”Molemmilla ’puolilla’ on tarpeita ja odotuksia, joita ei voida ohittaa tai hiljentää. Se ei ole hyvän järjestödemokratian mukaista, eikä vie toimintaanne eteenpäin. Muutoksessa ei pärjätä ilman yhteistyötä. Eri leirien näkemyserot eivät saa polarisoitua enempää, muutoin INFRA ry:n yhteistyökyky ja -valmius ohenee ja se heikentää koko yhdistyksen toimintaa.”

INFRAn halutaan olevan jatkossakin vahva, yhtenäinen ja yhteen hiileen puhaltava joukkue, jossa yhteisön ja yhdessä toimimisen edut ovat tärkeämpiä kuin keskinäinen kahnaaminen.

On sanottava ääneen, että INFRA ry tarkoittaa erilaisille jäsenille eri asioita.

Osa kokee tärkeimmäksi infralaisten yhteisön, osa jäsenpalvelut. Osa toimijoista on INFRAn jäseniä saadakseen kansainvälistä edunvalvontaa, osalle on tärkeintä vaikuttaa alueellisesti. Ja ne kaikki asiat ovat yhtä tärkeitä!

Arvot ja toimintaperiaatteet

Infralaisille tärkeitä arvoja ovat reilu peli, tasa-arvoisuus, luottamus, vastuullisuus ja vastuunkantaminen, ylpeys ammattitaidosta, läpinäkyvyys, avoimuus, yhteistyö ja kumppanuus, tuloksellisuus, pitkäjänteinen toiminta, tulevaisuuteen katsominen sekä pyrkimys kohti yhteistä päämäärää.

Näistä arvoista johdetaan INFRAn toimintaperiaatteet:

EDELLÄKÄVIJYYS. INFRA ry on kaikessa tekemisessään edelläkävijä ja alan uudistaja. INFRA tekee vaikuttavaa edunvalvontaa ja nostaa infrarakentamisen merkitystä julkisessa keskustelussa.

REILU TOIMINTA. INFRA ry:n vaikuttavuus syntyy yhteisöstä ja sen voimasta. Yhdessä olemme enemmän kuin osiemme summa. Infralainen arvostaa toista infralaista ja yhteistyökumppaneita.

VASTUULLISUUS. Kannamme kaikessa tekemisessämme vastuuta ihmisistä ja ympäristöstä. Rakennamme työllämme alan yleistä mainetta.

Ehdotusta INFRA-SUOMI 2025 -visioksi esitteli Ellun Kanojen Anni Kosunen.

Edustajiston kommentit maltillisia

Edustajisto tunnisti jakolinjan isojen ja pienien yrittäjien välillä ja haasteet urakoiden työnjaossa. Yhteisesti todettiin, että hommat eivät nyt mene niin kuin pitäisi mennä.

Keski-Suomen piiriyhdistyksen puheenjohtaja Jukka Tuominiemi ehdotti erillisen työryhmän perustamista miettimään jonkinlaista schengenin sopimusta pienten ja suurten jäsenyrittäjien välille. ”Urakoihin täytyy olla turvallista mennä mukaan koosta riippumatta”, Tuominiemi totesi.

”INFRA ry:tä tarvitaan viemään alaa eteenpäin emmekä saa järjestöstä kaikkea irti, jos arjessa työmaalla on vastakkainasettelua. Urakoissa tulee pyrkiä oikeudenmukaisuuteen. Isommissa yrityksissä ei todellakaan ajatella, että pienet yritykset ovat olemassa vain siksi, että niitä saa kiusata”, Jouni Karjalainen Destialta kommentoi.

Miten tästä eteenpäin?

Strategiaan tehdään tarkennuksia edustajiston kommenttien perusteella, ja sen jälkeen luonnos lähetetään kesäkuussa kommentointikierrokselle jäsenistölle.

Kommentointikierroksen jälkeen strategiset tavoitteet kirjataan ja pohditaan, miten ne viedään käytäntöön. Lisäksi pohditaan, miten strategian onnistumisia määritellään. Syksyllä päätetään, millaisilla sisäisillä pilottiprojekteilla INFRAn toimintaa lähdetään kehittämään.

Strategian sisältöä on mahdollista vielä viilata. Paketissa sen tulisi olla 1.11.2019.

”Nyt kaikki vaikuttamaan – ollaan avoimia. Tämä oli vasta versio 1.0”, kehotti edustajiston puheenjohtajana toiminut Jouni Karjalainen.