| INFRA ry | Keskusliitto, Häme, Kaakkois-Suomi, Keski-Suomi, Länsi-Suomi, Pohjanmaa, Pohjoinen, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Uusimaa

Uusi strategia: Uusi toimintamalli

Strategian päivittämisen rinnalla INFRAlle luotiin uusi toimintamalli. INFRAn uusi toimintamalli perustuu kolmeen vastuualueeseen. 1) Työmarkkinat, 2) Elinkeinopolitiikka sekä 3) Jäsenpalvelut ja aluetoiminta

Strategian päivittämisen rinnalla INFRAlle luotiin uusi toimintamalli. INFRAn uusi toimintamalli perustuu kolmeen vastuualueeseen. 1) Työmarkkinat, 2) Elinkeinopolitiikka sekä 3) Jäsenpalvelut ja aluetoiminta

Keskeinen muutos nykymalliin on jäsenpalveluiden ja aluetoiminnan nostaminen kolmanneksi vastuualueeksi nykyisten työmarkkina- ja elinkeinopoliittisen vaikuttamisen rinnalle sekä tälle vastuualueelle palkattava uusi johtaja. Toinen keskeinen muutos liittyy piiriyhdistysten rooliin valtakunnallisten palveluiden toteuttajina. Piiriyhdistysten toiminnanjohtajille tulee kullekin valtakunnallisia vastuualueita, joiden koordinoimisesta ja toteuttamisesta he vastaavat koko jäsenkunnan osalta.

Työmarkkinat-vastuualueetta johtaa varatuomari Mika Kortene. Mikan vastuualue laajenee nykyisestä käsittämään myös keskustoimiston jokapäiväisen johtamisen ja jatkossa Mika toimii myös toimitusjohtajan sijaisena.

Elinkeinopolitiikka -vastuualuetta johtaa DI Juha Laurila. Juha vastaa infra-alan teknisestä substanssista eli valiokuntien ja jaostojen toimintojen koordinoinnista ja niissä käsiteltävien asioiden yhteensovittamisesta sekä tutkimuksesta ja kehityksestä, laadusta ja digitalisaatiosta.

Jäsenpalvelut ja aluetoiminta -vastuualuetta johtamaan on valittu DI Kari Muhonen, joka aloittaa INFRAssa 15.1.2020. Kari tulee INFRAan Hämeenlinnan kaupungin palveluksesta, jossa hän on työskennellyt yhdyskuntajohtajana. Tätä ennen Kari on työskennellyt muun muassa Uudenmaan piirin jäsenen, Louhintahiekka Oy:n varatoimitusjohtajana. Kari vastaa INFRAn jäsenpalvelukokonaisuudesta sekä nykyisten ja uusien jäsenpalveluiden tuotteistamisesta. Hän vastaa myös INFRAn aluetoiminnasta ja toimii toiminnanjohtajien  esimiehenä.

Kolmen päävastuualueen lisäksi keskeisenä kaikkea tekemistä läpileikkaavana toimintona jatkaa viestintä ja markkinointi, jota vetää viestintäpäällikkö, YTM ja pian myös KTM Anu Ginström.

Toimitusjohtaja, DI, KTM Paavo Syrjön vastuualueeseen kuuluvat järjestön johtamisen lisäksi erityisesti yleinen ja yhteinen edunvalvonta sekä sidosryhmäsuhteet ja kumppanuudet. Paavo vastaa myös INFRAn hallituksen ja edustajiston päätösten toimeenpanemisesta.

Pyrkimyksenä jatkuva parantaminen

Uusi strategia, uusi toimintamalli, eläköitymisiä ja uusia toimihenkilöitä. INFRAssa on tapahtunut ja tulee lähitulevaisuudessa tapahtumaan valtavasti muutoksia. 

Vaikka meiltä on eläkkeelle lähtemisten myötä poistumassa suuri määrä kollektiivista osaamista, on muutos aina myös mahdollisuus. Jokainen uusi henkilö ja uudet vastuut tuovat mukanaan uusia ajatuksia. Mitä voitaisiin tehdä paremmin? Kannattaisiko ottaa käyttöön uusia toimintatapoja? Missä voimme erottua eduksemme vertaisryhmistämme? Mitä jäsenet INFRAsta hakevat? Miten varmistetaan, että jäsenen saama palvelukokemus on erinomainen?

Tällaisia kysymyksiä olemme pohtineet meneillään olevassa muutoksessa. Yhteisenä halunamme on parantaa ja tehostaa INFRAn palvelua ja tarjota entistä parempaa vastinetta jäsenyydelle – joka ikinen päivä.

Uusi strategia: INFRAsta tulee jäsentensä näköinen >