| INFRA ry | INFRAn keskustoimisto, Häme, Kaakkois-Suomi, Keski-Suomi, Länsi-Suomi, Pohjanmaa, Pohjoinen, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Uusimaa

Riita poikki RIL Sovittelulla

INFRA ry ei voi ottaa kantaa jäsentensä välisiin riitoihin. INFRA onkin sopinut RIL Sovittelun kanssa yhteistyöstä. RIL Sovittelu tarjoaa taloudellisen vaihtoehdon riidoissa, joiden ratkaisemiseen tarvitaan perusteellista rakennusalan ja -juridiikan tuntemusta.

Sovittelu on 2000-luvulla Suomeen rantautunut riidanratkaisumenettely. Sen käyttö on lisääntynyt erityisesti viime vuosina.

Esimerkiksi tuomioistuimessa soviteltiin viime vuoden aikana lähes 2000 riita-asiaa. Määrä on suunnilleen sama kuin käräjäoikeuksissa annettujen laajojen eli varsinaisten riita-asioiden ratkaisujen määrä.

Käräjäoikeuksissa vireille tulleet varsinaiset riita-asiat ratkeavatkin lähes 80 prosenttisesti muulla kuin käräjäoikeuden antamalla ratkaisulla. Valtaosa käräjäoikeudessa käsiteltävistä riidoista päättyy osapuolten väliseen sovintoon, ja määrä kasvaa jatkuvasti.  

Tarkoituksenmukaisempia ratkaisuja riitoihin

Muutos kertoo siitä, että riidan osapuolet tarvitsevat ratkaisuja ja haluavat välttää pitkiä ja raskaita oikeudenkäyntejä ja oikeuden antamia tuomioita. Tähän on paljon syitä. Riitely oikeudessa ja myös välimiesoikeudessa on hidasta ja kallista. Oikeudenkäynnin lopputulokseen sisältyy merkittävä prosessiriski silloinkin, kun asian pitäisi olla varma. Oikeudenkäynnin lopputulos on yllättävän usein epätyydyttävä myös voittaneille osapuolelle.

Lisäksi päätösten täytäntöön pano on hidasta. Perintään liittyy monesti luottotappion riski, joka olisi voitu välttää tai hallita ulosottoa paremmin aikaisen sovinnon ja vapaaehtoisen maksujärjestelyn avulla. Ratkaisun ”räätälöiminen” osapuolten kannalta mahdollisimman tarkoituksenmukaiseksi ei ole sekään mahdollista toisin kuin vapaaehtoisessa sovinnossa.

Mikä on  RIL Sovittelu?

RIL Sovittelu perustettiin noin 20 vuotta sitten vastaamaan edellä mainittuihin haasteisiin. Se tarjoaa erilaisia ratkaisupalveluita, jotka voidaan edelleen räätälöidä jokaiseen riitaan yksilöllisesti tekemällä riidan ratkaisumenettelystä yksinkertainen sopimus.

RIL Sovittelun peruspalvelut on suunniteltu sellaisiksi, että niissä toteutuisi konfliktinratkaisun ja ratkaistavana olevan konfliktin edellyttämä asiantuntemus, nopeus, edullisuus, joustavuus, yksityisyys ja mahdollisimman vähäinen haitta sekä liiketoiminnalle että liikesuhteille.

Palvelut soveltuvat sekä yksityisiin että julkisiin hankkeisiin sekä projektin aikana että sen päätettyä.

INFRAn jäsenalennus

INFRAn jäsenenä saat 15 % alennuksen RIL Sovittelun tuntihinnoista. Jäsenhinta alle 100 000 €:n riidoissa 230 €, 100 000–100 000 000 €:n riidoissa 290 € ja tätä isommissa 350 € per tunti (alv 0).

Sovittelijana riidan ratkaisun erikoismies

Laamanni Antti Heikinheimolla on kokemusta yli 70 sovittelusta, joista yli 80 % on johtanut sovintoon. Hän on toiminut RIL Sovittelun sovittelijana vuodesta 2009. 

Lisäksi hän on osa-aikaisena käräjätuomarina Espoon käräjäoikeudessa keskittyen yksinomaan sovitteluihin. Työhistoriasta löytyy myös asianajoa lähes 35 vuotta Asianajotoimisto Hannes Snellman Oy:ssä.  

Lisätietoa ril.fi/sovittelu > 
Ota yhteyttä >