| INFRA ry | INFRAn keskustoimisto

MVR-mittari on päivitetty

MVR-mittaria käytetään infratyömailla työolosuhteiden ja -turvallisuuden arviointimenetelmänä ja lakisääteisen viikkotarkastusten tekemiseen. Mittari on kehitetty 1990-luvun lopulla ja edellinen päivitys on tehty vuonna 2010

MVR-mittauksessa käydään silmämääräisesti läpi koko työmaa ja kirjataan sekä kunnossa olevat että parannusta vaativat asiat.

Päivityksessä mittarin periaatteet ja rakenne ovat pysynyt entisellään.

Tavoitteena on ollut täsmentää ohjeistusta ja arviointikohteita, jotta mittaus muun muassa teiden kunnossapitotöissä ja tunnelirakentamisessa olisi selkeämpää.

Muutokset verrattuna edelliseen mittariin >

Uudistettu MVR-mittari ja siihen liittyvät lomakkeet
sekä suomeksi että ruotsiksi >

Painettua MVR-mittari 2017 -ohjetta on saatavissa INFRAn toimistolta ja piiriyhdistyksistä. Tilaa sähköpostilla info@infra.fi