| INFRA ry | INFRAn keskustoimisto, Häme, Kaakkois-Suomi, Keski-Suomi, Länsi-Suomi, Pohjanmaa, Pohjoinen, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Uusimaa

Työmaan yleisperehdytys meni verkkoon

Syyskuun alussa käyttöön tullut ePerehdytys uudistaa työturvallisuuden perehdytyksen rakennusalalla.

ePerehdytyksessä työntekijä tutustuu työturvallisuuden yleisiin asioihin ajasta ja paikasta riippumattomana verkko-oppimisena ja todentaa osaamisensa tentillä. Hyväksytty suoritus on voimassa aina vuoden kerrallaan kaikilla työmailla.

Suoritusmerkintä tallentuu välittömästi Tilaajavastuun Taitorekisteriin, josta tieto on helposti työmaalla luettavissa Valttikortilta muun muassa maksuttoman mobiilisovelluksen avulla. Taitorekisteristä voidaan toteuttaa myös integraatio työmaan kulunvalvontajärjestelmään.

Valtaosa työntekijöistä voi suorittaa ePerehdytyksen omalla äidinkielellään.  Suomen kielen lisäksi vaihtoehtoina ovat viro, latvia, liettua, puola, venäjä, englanti ja myöhemmin myös ruotsi. ePerehdytyksen avulla voidaan varmistaa, että jokaisella työntekijällä on työmaalle tullessaan tarvittavat perustiedot yleisistä työturvallisuusasioista.

INFRAn  jäsenille puoleen hintaan

Lähtökohtaisesti ePerehdytyksen maksaa työnantaja. Vuosihinta työntekijää kohti on 24 euroa, josta kaikki RT:n jäsenyritykset - INFRAn jäsenyritykset mukaan lukien - saavat 50 prosentin alennuksen.

Mitä laajemmin yhteinen perehdytysmalli otetaan käyttöön rakennusalalla, sitä enemmän eri osapuolet hyötyvät siitä.

Aliurakointiyritys voi säästää ePerehdytyksen avulla merkittävästi, kun riittää, että kaikille työmaille kelpaava yleisperehdytys suoritetaan vain kerran vuodessa.

Työntekijöiden ei tarvitse istua kuuntelemassa yleisiä turvallisuusasioita jokaisella eri työmaalla, ja työaikaa säästyy varsinaisten töiden tekemiseen. Pääurakointiyrityksissä ePerehdytys säästää myös perehdyttäjien aikaa. Työturvallisuuden yleisen tason noustessa välilliset ja välittömät tapaturmien ja muiden turvallisuuspoikkeamien aiheuttamat kustannukset pienevät.

Pääurakoitsijalla on lakisääteinen velvollisuus huolehtia työntekijöiden perehdytyksestä. Aluehallintoviraston lausunnon mukaan ePerehdytyksellä voi korvata rakennustyömaalla tehtävän työturvallisuuden yleisperehdytyksen.

Työpaikkakohtainen perehdytys säilyy kuitenkin edelleen työmailla. ePerehdytys ei korvaa nykyistä työturvallisuuskorttia vaan täydentää sitä. Rakennusteollisuudessa on käynnissä Rakennusliiton ja Pron sekä viranomaisten kanssa hanke, jossa pyritään sähköistämään ja yksinkertaistamaan korttimaailmaa.

Mikäli ePerehdytys otetaan työmaalla käyttöön, aliurakoiden tarjouspyyntöasiakirjoihin ja urakkasopimuksiin voidaan ottaa erillinen kirjaus siitä, että työmaan työturvallisuuden yleisperehdytys järjestetään ePerehdytyksellä, jonka kustannuksista vastaa kukin työnantaja omien työntekijöidensä ja mahdollisesti käyttämänsä vuokratyövoiman osalta.

Näin tilaat ePerehdytyksen yrityksesi työntekijöille

Käyttöönotto sujuu kätevästi Ilmoita-palvelun kautta noudattamalla alla olevia ohjeita. Ilmoita-palvelun käyttö on maksutonta.

Mene Veronumero.fi:n  Ilmoita-palveluun 

  • jos olet jo Tilaajavastuun asiakas, kirjaudu Ilmoita-palveluun omilla tunnuksillasi TAI
  • rekisteröi yrityksesi Tilaajavastuun järjestelmään ja ota maksuton Ilmoita-palvelu käyttöösi 

Yrityksen pääkäyttäjä (toimitusjohtaja, yksikönjohtaja, henkilöstöhallinnon henkilö tms. tilausoikeuden omaava henkilö):

  • syötä yrityksen työntekijät Ilmoita-palveluun sekä hyväksy samalla palvelun maksullisuus
  • HUOM! varmista, että työntekijöiden gsm-numerot ovat oikein, koska ePerehdytykseen kirjaudutaan kännykkään lähetettävällä pin-koodilla
  • anna kullekin työntekijälle oikeus käydä suorittamassa ePerehdytys ruksaamalla kyseinen kohta Ilmoita-palvelussa 

ePerehdytys on kehitetty yhteistyössä yritysten tarpeista lähtien

ePerehdytykseen on koottu alan parhaat käytännöt ja tuorein turvallisuustieto. Sisältö on tuotettu yhteistyössä hankkeeseen osallistuneiden RT:n jäsenyritysten ja Mittaviivan kanssa. Mukana kumppaneina ovat myös muun muassa Rakennusliitto, RIA, Pro, Aluehallintovirasto, STUL sekä Suomen Tilaajavastuu.

Palvelun ja sisällön jatkuvasta kehittämisestä ja ajantasaisuudesta vastaa RT:hen kuuluva Rateko. Palvelu on maksullinen, jotta kehitystyön ja ylläpidon kustannukset saadaan katettua. Tuotto käytetään ePerehdytyksen ja vastaavien jäsenpalveluiden tuottamiseen.

ePerehdytystä ryhdyttiin ideoimaan työturvallisuuskehityksen taantumisen vuoksi ja kentältä tulleen palautteen perusteella. Perinteinen perehdytyskäytäntö on koettu kirjavaksi, raskaaksi ja turhauttavaksi, eikä se ole taannut kaikille työntekijöille riittäviä työturvallisuuden perustietoja.

Laadukas perehdyttäminen on tärkeä lenkki rakentamisen turvallisuusosaamisen parantamisessa ja tapaturmien vähentämisessä. ePerehdytys on osa Rakennusteollisuuden Nolla tapaturmaa 2020 -ohjelman toimenpiteitä ja alalla askel kohti turvallisempia, tuottavampia ja digitaalisempia työmaita.

Lisätietoja ja ohjeistusta ePerehdytyksestä löydät sivulta
www.eperehdytys.info

Sivustolla on muun muassa tarkempaa tietoa ePerehdytyksestä, asiakaspalvelun yhteystiedot, linkit ePerehdytyksen tilaamiseen ja suorittamiseen, käyttäjäkokemuksia sekä esite eri kielillä, jonka voi tulostaa ja jakaa perehdytettäville.

Lue myös Infra-lehdestä 3/2017 juttu ePerehdytyksestä.