Ajankohtaista louhintajaostossa 1/2020

  • Louhintajaosto kokoontui 20.1.2020 varsinaiseen kokoukseen. Aiheena oli mm. panostajapätevyydet, tärinämittakset, RIL-2010 ohjeen muutostarpeet, Ruotsin ja Norjan standardiuudistus, kvartsipöly, avolouhinnan turvallinen työskentely, Amiedun järjestämä kalliorakentaja -rekry, louhinta- ja kalliotekniikan päivien (tammikuu 2020) suunnittelu.

  • Alkuvuodesta toteutetussa jaostokyselyssä louhintajaoston toimintaan toivottiin etäyhteyksiä ja avoimuutta, mitä jaoston nimissä tehdään. Louhintajaoston kaikissa kokouksissa on Teams-etäyhteysmahdollisuus sekä jaoston tiedostot ovat louhintajaoston jäsenten nähtävillä yhteisessä Teams-työtilassa.

  • Painopistealueiksi vuodelle 2020 valittiin Avolouhinnan turvallisuus sisältäen taajamalouhinnan ja tiheästi asutun alueen louhintojen määrittelyn sekä kvartsipölyn hallinta.

  • Puheenjohtajana toimii Janne Järvinen (Oy Forcit Ab) ja varapuheenjohtajina Heikki Pöyhönen (YIT Suomi Oy) ja Olli Korhonen (Destia Oy)

Lisätietoja jaoston yhteyshenkilö Kati Kaskialalta 040 066 3550, etunimi.sukunimi@infra.fi.