Ajankohtaista kiviainesjaostossa 1/2020

  • Kiviainesjaosto on kokoontunut kerran ja kokouksessa päätettiin vuoden kärkihankkeiksi kiviainestuotannon erityiskysymykset kvartsipölyn osalta. Kiviainesala on vahvasti mukana NEPSI-sitoumuksessa, jonka tavoitteena on EU-tason sitoumuksen kautta suojella työntekijöitä kvartsipölyltä. Vuosi 2020 on raportointivuosi ja poikkeusolojen takia raportointia on nyt jatkettu syksyyn 2020 asti. Toivottavasti mahdollisimman moni kiviainesalan yrittäjä vastaa lyhyeen kyselyyn.

  • Kiviainesalalle on tavoitteena laatia EPD-työkalu, jolla voidaan tuottaa ympäristötieto kiviainestuotteelle hankekohtaisesti. Työkalun kautta toivotaan, että hankinnassa voitaisiin ottaa vertailukelpoiset ympäristötiedot huomioon.

  • Vuosittain tehtävää kiviainesten käyttöraportointia jatketaan vuonna 2020 mutta yhteistyössä alan asiantuntijoiden kanssa raportointia kehitetään vastaamaan yhä paremmin esitettyihin toiveisiin. 
  • Lainsäädännön osalta kiviainesalaa koskee erityisesti maa-aineslakiin tehtävät muutokset osana maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistusta. Keskustelu on koskenut maa-ainesluvan tarvetta, kun toteutetaan asemakaavaa. Nyt käytännöt vaihtelevat todella paljon ja tavoitteena on yhtenäistää käytännöt.

Lisätitetoja yhteyshenkilö Juha Laurilalta, 050 412 3637, etunimi.sukunimi@infra.fi