Toimielimet

Ylintä päätösvaltaa INFRAssa käyttävät jäsenet edustajistossa. Edustajiston päätösten toimeenpanosta vastaa hallitus apunaan eri toimialojen kehittämiseen keskittyvät jaostot. Valiokunnat puolestaan käsittelevät koko INFRAn jäsenkuntaa koskevia työmarkkina- ja elinkeinopoliittisia asioita.

Edustajisto kokoontuu toukokuussa ja marraskuussa. Keväällä käsitellään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä valitaan yhdistyksen edustajat Rakennusteollisuus RT:n toimielimiin. Syksyllä käsitellään seuraavan vuoden budjetti, jäsenmaksun suuruus sekä hallituksen jäsenten lukumäärä ja palkkio.

Kymmenkunta kertaa vuodessa kokoontuva hallitus vastaa yhdistyksen asioista ja panee toimeen edustajiston päätökset. Hallitus seuraa infra-alan kehitystä, päättää työehtosopimusten tekemisestä ja valvoo sekä ohjaa liiton toimintaa ja taloutta. INFRAn hallituksen puheenjohtaja vuonna 2020 on Ville Routama Rudukselta.

INFRAn toimielimissä on infra-alan yritysten edustajia kaikkialta Suomesta.

INFRAn hallinnon kokoukset > 

Toimialajaostot

Valiokunnat

Jaostojen ja valiokuntien painopistealueet 2020 >

2020 

INFRAn toimialauutiskirje 1/2020

2019

INFRAn toimialauutiskirje 1/2019
INFRAn toimialauutiskirje 2/2019
INFRAn toimialauutiskirje 3/2019
INFRAn toimialauutiskirje 4/2019

Jaostot ja valiokunnat antavat lausuntoja toimintakenttäänsä kuuluviin ajankohtaisiin teemoihin liittyen. INFRA ry:n lausunnot >