INFRA ry

INFRA ry on infrarakentamisen ammattilaisten toimiala- ja työnantajaliitto. Sen jäsenyritykset tuottavat valtaosan Suomen infrapalveluista.

INFRAn yli 1 600 jäsenyritystä rakentavat ja pitävät kunnossa väyliä, terminaaleja ja elintärkeitä kuntateknisiä verkostoja. Ne tuottavat myös kaikessa rakentamisessa välttämättömiä kiviaineksia kuten hiekkaa, soraa ja kalliomurskeita. Lukuisat jäsenet tarjoavat purku-, kierrätys- ja nostopalveluja sekä infrapalveluja teollisuuslaitoksille.

Yli neljäsosa Suomen rakentamisen kokonaisvolyymista on infran rakentamista ja kunnossapitoa. Jäsenyrityksemme tekevät valtaosan tästä työstä ja työllistävät noin 16 000 infra-ammattilaista. 

Tehtävämme on parantaa jäsentemme toimintaedellytyksiä ja lisätä ymmärrystä infrarakentamisesta Suomen hyvinvoinnin perustana. Vaikutamme vahvasti alan pelisääntöihin kuten lakeihin ja direktiiveihin. Olemme olleet mukana useissa kehittämishankkeissa, usein alullepanijana. Neuvottelemme maa- ja vesirakennusalan sekä asfalttialan työehtosopimukset työntekijäliittojen kanssa. 

Vaikutamme verkostoissa

INFRA ry on osa Rakennusteollisuus RT:tä ja Elinkeinoelämän keskusliitto EK:ta. INFRAlla on kolme edustajaa RT:n hallituksessa, ja INFRAsta on usein noustu myös RT:n johtoon. INFRAlla on edustus myös RT:n vaalivaliokunnassa ja työmarkkinavaliokunnassa sekä lukuisissa muissa RT:n ja EK:n toimielimissä.

Tärkeitä yhteistyötahojamme ovat mm. Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI, Rakentamisen laatu RALA, Vesilaitosyhdistys, Suomen Tieyhdistys, Auto- ja Tieforum, Kuntaliitto, Maarakennusalan neuvottelukunta MANK, Päällystealan neuvottelukunta PANK, Logistiikka-asiakkaiden Neuvottelukunta LONK, Koneyrittäjien liitto, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL sekä Suomen Yrittäjät.

Pohjoismaista yhteistyötä INFRAlla on Ruotsin ja Norjan maarakentajaliittojen, Islannin teollisuusliiton sekä Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumin kanssa. Asfalttijaosto osallistuu eurooppalaisen EAPAn ja The World Road Associationin PIARCin toimintaan. Kiviainesjaosto on mukana eurooppalaisen UEPG:n ja pohjoismaisen NSG:n toiminnassa. Louhintajaosto on mukana EFEEssä (European Federation of Explosives Engineers). Nosturi- ja erikoiskuljetusjaosto kuuluu eurooppalaiseen ESTAan.