| INFRA ry | INFRAn keskustoimisto, Uusimaa

Uudenmaan työturvallisuuskilpailussa palkittiin vuonna 2016 menestyneet yritykset ja työmaat

Yksi tapa edistää työturvallisuutta on työmaiden väliset alueelliset työturvallisuuskilpailut. Uudenmaan viime vuoden kilpailun voittajat palkittiin tänään Helsingissä. Palkituilla työmailla työturvallisuuden taso nousi korkealle.

UUDENMAAN ALUEEN Turvallisesti 2000-luvulla -työturvallisuuskilpailun vuoden 2016 parhaat yritykset ja työmaat palkittiin 1.3.2017 Helsingissä. Kilpailuun osallistui 24 päätoteuttajana toimivaa talonrakennusyritystä ja kymmenen infra-alan yritystä. Uudenmaan kilpailu täyttää tänä vuonna 20 vuotta.

Infra-alan yrityksistä kärkeen ylsi YIT Rakennus Oy Infrapalvelut, toiseksi tuli Skanska Infra Oy ja kolmanneksi Destia Oy. Aliurakoitsijana toimiva Kallionporaus Arto Soininen Oy sai kunniamaininnan esimerkillisestä työturvallisuuden hoidosta louhinta- ja räjäytystöissä.

Isojen talonrakennusyritysten sarjan voitti NCC Suomi Oy, toisena Skanska Talonrakennus Oy ja kolmantena Pohjola Rakennus Oy Uusimaa. Pienten talonrakennusyritysten sarjan voitti JM Suomi Oy. 

Rakennuttajista kunniamaininnalla palkittiin Aalto-yliopistokiinteistöt Oy, joka toimi Otaniemen kampuksen Kiinteistö Oy Jämeränjäljen – Dipolin peruskorjauksen rakennuttajana. 

Parhaiden työmaiden turvallisuus kiitettävällä tasolla

TYÖMAIDEN TURVALLISUUTTA arvioitiin kilpailussa tekemällä turvallisuushavaintoja TR- ja MVR-mittauksella. Mittauksella saatu tulos voi olla enintään 100. Viime vuosien panostus työturvallisuuteen näkyy hyvin siinä, että kymmenen parasta talonrakennus- ja infratyömaata ylittivät lukeman 93, osa jopa reippaasti.

Infra-alan työmaista kärkeen ylsi Skanska Infra Oy:n Peltolantien kunnostustyömaa Vantaan Tikkurilassa, toisena YIT:n Ilmalan alueen vesihuoltotunneleiden saneeraus ja kolmantena Destia Oy:n Kielotien ja Tikkurilantien siltojen korjausurakka.

Isojen talonrakennusyritysten työmaista parhaana palkittiin NCC Suomi Oy:n työmaa A-Kruunu Vihdin Tuusankaari. NCC vei isojen talonrakennusyritysten työmaasarjassa itse asiassa neljä kärkisijaa.  

Pienten talonrakennusyritysten sarjan parhaana työmaana palkittiin NHK Rakennus Oy:n rakennuskohde Tamro Pharmac Finland, toisena JM Suomi Oy:n Asunto Oy Helsingin Auringonsilta ja kolmantena Rakennus- ja maalausliike Esa Raita Oy:n työmaa Espoon Asunnot Oy, Rullaniementie 3.

Talonrakennusyritysten sarjassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston luovuttaman kiertopalkinnon sai NCC Suomi Oy. Infra-alan yritysten sarjassa kiertopalkinnon vastaanotti YIT Rakennus Oy Infrapalvelut. Kiertopalkinnon saa se yritys, jonka työmailla mitatut turvallisuuden tasoa ilmaisevat TR- tai MVR-indeksien tulokset ovat keskimääräisesti korkeimmat.

Koko rakennusalan yhteinen tavoite päästä nollaan tapaturmaan vuoteen 2020 mennessä lähestyy kovaa vauhtia. Kuva: Nolla tapatumaa -esite.

Työturvallisuudessa on vielä paljon parannettavaa 

UUDENMAAN TURVALLISUUSKILPAILUN 20-vuotissemnaarissa puhunut, tämä vuoden alussa  Rakennusteollisuus RT:n turvallisuusryhmän puheenjohtajana aloittanut ja Ruduksen hallituksen puheenjohtajana toimiva Lauri Kivekäs näkee tämän hetkisessä turvallisuustilanteessa sekä hyvää että huonoa. 

”Yrityksissä erottuu nyt selvästi ne, jotka panostavat aktiivisesti työturvallisuuteen. Nämä yritykset erottuvat myös Uudenmaan työturvallisuuskilpailussa”, Kivekäs sanoo. 

Muitakin valopilkkuja uusi puheenjohtaja löytää tämän hetkisestä tilanteesta. Yhä useampi yritys pääsi nolla tapaturmaa tavoitteeseen viime vuonna, sekin on siis käytännössä täysin mahdollista. Viime vuonna RT:n jäsenyritysten työmailla ei sattunut yhtään kuolemaan johtanutta tapaturmaa. Muilla työmailla sattuneet viisi kuolemaa oli pienin luku 20 vuoteen. 

Työturvallisuudessa on kuitenkin vielä paljon parannettavaa. 

”Tapaturmien määrät ovat pudonneet rakennusalalla turhan hitaasti, vaikka tapaturmataajuutta kuvaava käyrä onkin pitkällä aikavälillä tasaisen laskeva. Jäsenyrityksissä tapaturmataajuus on pudonnut neljässä vuodessa 21:stä 18:a ja vauhti saisi olla rivakampi”.

Kivekäs kertoo olevansa itse tyytyväinen vasta sitten, kun alalla on päästy tapaturmataajuudessa alle kolmeen.Keinot tapaturmien vähentämiseksi ovat aika maanläheisiä ja jo parhaissa alan yrityksissä käytössä. 

”Avoimuuden periaate käyttöön, muun muassa kaikki tapaturma-analyysit, vaaratilanneilmoitukset, parhaat käytännöt, ohjeet, koulutusmateriaalit on oltava vapaasti kaikkien käytettävissä ja aliurakoitsijat on saatava kattavasti mukaan turvatyön piiriin.”

Lisätiedot:

  • Talonrakennusteollisuus ry:n Helsingin toimisto, aluepäällikkö Hannu J. Mäkinen, puh. (09) 1299 207, 0500 602 415 ja asiamies Ahti Niskanen, puh. 050 548 1694
  • Etelä Suomen aluehallintovirasto/työsuojelun vastuualue, ylitarkastaja Jari Nykänen, puh 040 4880 414
  • INFRA ry, asiantuntija Ari Kähkönen, 050 511 6770

Työturvallisuuskilpailun järjestivät Talonrakennusteollisuuden Uudenmaan piiri, Infra ry, Rakennusliitto, Ammattiliitto PRO, Etelä-Suomen aluehallintovirasto/työsuojelun vastuualue, Työturvallisuuskeskus ja RAKLI ry.

Samat toimijat järjestävät työturvallisuuskilpailun myös vuonna 2017. 

Työmaatarkastuksia ja -mittauksia tekivät Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojeluvastuualueen tarkastajat.  Rakennustyömaan työturvallisuuden tason mittaus TR- ja MVR-mittarilla tapahtuu kiertämällä työmaalla ja merkitsemällä oikein / väärin havainnot. Havaintokohteita voi olla yli 100 yhdellä työmaakierroksella. TR- ja MVR-taso on suhteellinen luku, jossa oikein-havaintoja verrataan kaikkiin havaintoihin (oikein + väärin –havainnot). Indeksin maksimiarvo voi olla enintään 100.