| INFRA ry | INFRAn keskustoimisto

Lauri Kivekäs: tapaturmat vähenevät liian hitaasti

Rakennusteollisuuden jäsenten tapaturmataajuus alenee, mutta liian verkkaisesti. RT:n turvallisuusryhmän puheenjohtaja Lauri Kivekäs haluaa vaunuihin vauhtia lisäämällä ennakoivaa turvallisuushavainnointia. Jo tapahtuneiden tapaturmien tuijotus ei enää riitä.

Teksti: Anu Ginström

”Yrityksissä erottuvat nyt selvästi ne, jotka panostavat aktiivisesti työturvallisuuteen”, Ruduksen hallituksen puheenjohtaja Lauri Kivekäs sanoo. 

Kivekäs on toiminut Rakennusteollisuus RT:n turvallisuusryhmän puheenjohtajana vuoden 2017 alusta. RT:n jäsenyritysten työturvallisuusvastaavista muodostuva asiantuntijaryhmä on sitoutunut edistämään Nolla tapaturmaa -hankkeen (www.nollis.fi) tavoitteita.

”Yhä useampi rakennusalan yritys on päässyt nolla tapaturmaa -tavoitteeseen viime vuosina, eli se on siis käytännössä täysin mahdollista”, Kivekäs iloitsee.

Vuonna 2016 RT:n jäsenyritysten työmailla ei sattunut yhtään kuolemaan johtanutta tapaturmaa. Muilla työmailla sattui viisi kuolemaa, mikä sekin oli pienin luku 20 vuoteen.

”Etenemme turhan hitaasti”

Koko rakennusalan yhteinen tavoite on päästä nollaan tapaturmaan vuoteen 2020 mennessä. Aikaraja lähestyy kovaa vauhtia. Tapaturmataajuutta kuvaava käyrä on alalla tasaisen laskeva, mutta tapaturmien määrät ovat Kivekkään mukaan pudonneet silti turhan hitaasti.

”RT:n jäsenyrityksissä tapaturmataajuus on pudonnut neljässä vuodessa 21:stä 18:aan. Vauhti saisi olla rivakampi. Olen tyytyväinen vasta, kun alalla on päästy tapaturmataajuudessa alle kolmeen.”

Keinot tapaturmien vähentämiseksi ovat maanläheisiä ja parhaissa yrityksissä jo käytössä.

”Keskitytään konkreettisten riskien vähentämiseen tarjoamalla tähän työkaluja. Otetaan avoimuuden periaate käyttöön: muun muassa kaikki tapaturma-analyysit, vaaratilanneilmoitukset, parhaat käytännöt, ohjeet sekä koulutusmateriaalit on oltava vapaasti kaikkien käytettävissä. Myös aliurakoitsijat on saatava kattavasti mukaan turvallisuustyöhön”, Kivekäs luettelee.

Uusi mittari ennakoinnille

Yhtenä tärkeänä keinona saavuttaa nollataso tapaturmissa Kivekäs pitää ennakoinnin lisäämistä. Jo tapahtuneiden tapaturmien käsittelyn lisäksi pitää kerätä systemaattisesti turvallisuushavaintoja.

Turvallisuushavainnot tuovat työmailta päivänvaloon vaaranpaikkoja, vaaratilanteita ja läheltä piti -tilanteita. Niiden kautta tapaturmiin päästään kiinni jo ennen kuin niitä ehtii edes tapahtua. Kyse on ennaltaehkäisystä.

Rakennusteollisuus RT onkin nyt uudistanut linjauksiaan siten, että rakennusalan yrityksissä lasketaan jatkossa oma tunnusluku (kpl/10000 työtuntia) myös turvallisuushavainnoille perinteisen tapaturmataajuuden lisäksi.

Joka neljäs vastasi huutoon

Maa- ja vesirakennusalan yrityksiä RT:ssä edustava INFRA ry otti määrävälein tehtävään tapaturmakyselyynsä heti mukaan turvallisuushavainnot. 

”Helmikuun tapaturmakyselyssä kysyimme jäseniltä ensimmäistä kertaa tehtyjen turvallisuushavaintojen määrää. Vastauksia kyselyn tähän osioon tuli 25 prosentilta kyselyyn vastanneista”, INFRAn turvallisuusasiantuntija Ari Kähkönen kertoo.

Jatkossa osuus pitää saada nousemaan. Kähkösen mukaan turvallisuushavaintojen keruu on jo arkipäivää isoilla yrityksillä, mutta haasteena on saada pk-yrityksetkin keräämään niitä.

Hän tähdentää myös, että pelkkä turvallisuushavaintojen keruu ei riitä. ”Työnjohdon ja yrityksen pitää sitoutua oikeasti korjaamaan havaitut puutteet. Havaintojen tekijöille on raportoitava, mihin toimenpiteisiin heidän havaintojensa perusteella on ryhdytty, ja milloin ja miten asia on korjattu.”

Lue koko juttu tänään ilmestyneestä Infra-lehdestä 2/2017. Myös tämä juttu saattaa kiinnostaa sinua. 

Etkö saa vielä Infra-lehteä? Tutustu ja tilaa: www.infra.fi/lehti