| INFRA ry | INFRAn keskustoimisto, Kaakkois-Suomi

Kaakkois-Suomeen töitä infrarakentajille

Hallitus ehdotti vuoden ensimmäisessä lisätalousarviossa 3,5 miljoonan euron rahoitusta KymiRingin moottorirata- ja liikennekoulutushankkeelle Iitissä. Valtatien 12 Tillola–Keltti-osuuden parantamiseen välillä Lahti–Kouvola ehdotettiin 14 miljoonan euron rahoitusta.

Teksti: Kalevi Kaipia ja Anu Ginström

KymiRingin Moottoriradan työt ovat jatkuneet heti kesän alussa allianssimallin mukaisesti. Päätoteuttajana on Destia Oy.

”Viime vuoden töiden jäljiltä oli valmiina 3,7 kilometriä louheesta rakennettua ja murskeella kiilattua ratalinjaa. Heti kesän alussa työt jatkuivat jäljellä olevilla louhinoilla ja massanvaihdoilla. Päällysrakennetöihin ja asfaltointiin päästään myös kesän mittaan”, KymiRingin hankejohtaja Timo Pohjola kertoo.

Rata-alueelta oli alkukesään mennessä louhittu kalliota noin 200 000 kuutiota. Maita oli siirretty yli 400 000 kuutiota. Kilparatahanke työllistää mukavasti.

”Työmaan vahvuus oli viime vuonna suurimmillaan 40 henkilöä ja odotan, että tänä vuonna mennään samoihin lukemiin. Koneitakin oli nelisenkymmentä – kolmasosa kaivukoneita ja loput erilaista siirtokalustoa, joista dumpperit ja louheautot ovat tärkeimpiä”, Destian työmaapäällikkö Anssi Itäpaasi sanoo.

”Massojen osalta työmaa on omavarainen ja kiviainekset riittävät myös asfaltointiin. Massansiirtotöissä aliurakoi Nivalan Maansiirto Oy. Louhinnasta on vastannut Destian oma porukka.”

Valtio lupaa kilparatahankkeelle 3,5 miljoonan avustusta, mikäli moottoriradan kokonaisrahoitus varmistuu.

Vt 12 saamassa 14 miljoonaa?

KymiRing sijaitsee Tillolassa valtatien 12 varrella. Hallitus ehdotti myös, että valtatien 12 parantamiseen Iitin Tillolan ja Kouvolan Keltin välillä myönnetään 14 miljoonaa euroa.

Lahti–Kouvola-yhteysväli on kaiken kaikkiaan tärkeä osa itä–länsisuuntaista valtatieverkkoa. Se on erittäin merkittävä elinkeinoelämän kuljetuksille.

Lahden Joutjärven ja Nastolan välisestä nykyisestä leveäkaistatiestä on tulossa keskikaiteellinen nelikaistatie. Nastolasta Uuteenkylään tulee keskikaiteellinen ohituskaistatie. Välit Uusikylä–Mankala ja Mankala–Tillola parannetaan 2+1-tyyppiseksi ohituskaistatieksi.

14 miljoonan lisärahoituksella on tarkoitus rakentaa vielä keskikaiteellinen ohituskaistatie Tillolan ja Keltin välille. Noin viiden kilometrin osuus on nykyisellään laatutasoltaan vaihteleva. Liikenneturvallisuus on huono. Suuri työmatkaliikenteen määrä aiheuttaa ajoittain sujuvuusongelmia Lahti–Nastola-osuudella.

Lisäraha parantaa liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta sekä ohjaa liikennettä ohituskaistaosuuden keskivaiheilta eritasoliittymän kautta KymiRingille. Nykyiset yksityistieliittymät poistetaan, ja paikallisliikenteen tarpeisiin rakennetaan 6,8 kilometriä rinnakkaista maantietä. Keltin eritasoliittymä paranee uusilla rampeilla, joiden ansiosta vasemmalle kääntyminen ja liikennevalot poistuvat valtatien 6 liittymästä.

MotoGP varmistuu elokuussa

KymiRingin moottorirata- ja liikennekoulutuskeskus on suunniteltu mahdollistamaan niin kansainväliset moottoriurheilutapahtumat kuin hyvät harjoittelu- ja koulutuspuitteet sekä kansallisen että kansainvälisen tason toiminnalle.

MotoGP:n oikeudet omistavan Dornan edustajat ovat tulossa Suomeen elokuun alussa. KymiRingin Timo Pohjola lupaa tietoja mahdollisen MM-osakilpailun järjestämisvuodesta sen jälkeen.

”Tiedotustilaisuus järjestetään 2. elokuuta, ja silloin varmistuu kilpailun ajankohta”, sanoo Pohjola.

”Ratayhtiön omistajiin kuuluva AKK puolestaan neuvottelee ja tiedottaa myöhemmin mahdollisten autokilpailujen tulemisesta Iittiin.”

KymiRingin 4,6 kilometriä pitkä päärata on suunniteltu autojen osalta korkeimman FIA 1 -luokituksen mukaisesti, mikä mahdollistaa jopa Formula 1 -kilpailujen järjestämisen.

Kaksipyöräisten osalta rata täyttää niin ikään korkeimman FIM A -luokituksen, mikä mahdollisti aiesopimuksen MotoGP-kilpailujen järjestämisestä.

Oikea elämyskeskus

Rata-alueelle on suunniteltu mahdollisuus pääradan jakamiseen koulutus- ja harjoittelukäyttöä varten. Suunnitelmissa on myös kansainväliset luokitukset täyttävä rallicross-rata ja korkeimman luokan karting-rata. Lisäksi alueelle rakennetaan motocross- ja enduroradat kaksipyöräisille.

Koulutusalueelle on suunniteltu monipuoliset harjoittelumahdollisuudet henkilöautoista ja moottoripyöristä aina raskaaseen kalustoon asti. Alueen pääsuunnittelusta vastaa itävaltalainen Test & Training International, jolla on 25 vuoden kokemus ajokoulutuskeskusten suunnittelusta ja toteutuksesta.

Elämyskeskus täydentyy suunnitelluista festari- ja messualueista sekä hotelli- ja ravintolakiinteistöistä. Tilaa riittää rakentaa myös mökkejä moottorilajien harrastajien käyttöön.