| INFRA ry | INFRAn keskustoimisto

INFRA tehostaa edunvalvontaa Brysselissä

INFRA ry on liittynyt mukaan Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n käynnistämään edunvalvontatoimintaan Brysselissä. Jo yhteensä yhdeksän suomalaisen maantieliikenne- ja yrittäjäjärjestön yksikkö on näkyvä toimija EU-päätöksenteossa.

SKAL:n perustama EU-edunvalvontaverkosto sai yhdeksännen jäsenen, kun sen vahvuuteen liittyi maa- ja vesirakentajia edustava INFRA ry marraskuusta 2017 alkaen.

Brysselin edunvalvontayksikkö palvelee INFRAa EU-vaikuttamistyössä. Lisäksi INFRA saa raportointia ja seurantatietoa infrarakentamisen erityiskysymyksiin liittyen.

SKAL tuottaa edunvalvontapalvelut liikennejärjestöjen ja Suomen Yrittäjien yhteisestä Brysselin toimipisteestä. Edunvalvonnan järjestämisestä Brysselissä vastaa toimiston pysyvä EU-edustaja tiimeineen.

"Tavoitteenamme on päästä vaikuttamaan eurooppalaisten liikenneverkkojen rakentamiseen ja rahoitukseen liittyvään päätöksentekoon, joten koemme välttämättömänä olla läsnä siellä, missä päätökset tehdään", Paavo Syrjö luonnehtii.

"Olen vakuuttunut, että EU-edunvalvonta on kannattava panostus INFRAlle, sillä toimistomme on etabloitunut vahvasti EU-kenttään ja infrarakentamisessa tapahtuu nyt paljon", arvioi Brysselin toimiston johtaja, pysyvä EU-edustaja Pasi Moisio.

Brysselin yhteinen EU-edunvalvonta kattaa kaikki keskeiset toimijat parlamentissa, komissiossa, Suomen pysyvässä EU-edustustossa sekä laajan joukon sidosryhmiä. Verkoston suomalaisjärjestöihin kuuluvat SKAL ry:n ja INFRAn ohella Autoliikenteen Työnantajaliitto, Suomen Yrittäjät, Linja-autoliitto, Suomen Taksiliitto, Autoalan Keskusliitto, Suomen Tieyhdistys ja Suomen Autokoululiitto.

Nyt aloitettavan uuden yhteistyön lisäksi INFRA ry on ollut jo vuosia aktiivisesti mukana toimialakohtaisessa edunvalvonnassa muun muassa EAPAssa (Euroopan asfalttijärjestö), UEPG:ssa (kiviaines), EFEEssä (louhinta ja räjäytykset) ja ESTAssa (nosturit ja erikoiskuljetukset).

Seuraa Brysselin toimistoa Twitterissä @smetrabxl
Seuraa INFRA ry:tä Twitterissä @INFRA_ry

INFRA ry on infra-alan toimiala- ja työnantajaliitto. Sen noin 1 500 jäsenyritystä rakentavat ja pitävät kunnossa väyliä, terminaaleja ja kuntateknisiä verkostoja. Ne tuottavat myös kaikessa rakentamisessa välttämättömiä kiviaineksia sekä tarjoavat purku-, kierrätys- ja nostopalveluja sekä teollisuuden infrapalveluja. www.infra.fi @Infra_ry

LISÄTIETOJA: 
Iiro Lehtonen, toimitusjohtaja, SKAL, puhelin 040 5028 181 
Paavo Syrjö, toimitusjohtaja, INFRA, puhelin 040 560 1803 
Pasi Moisio, Brysselin toimiston johtaja, pysyvä EU-edustaja, SKAL puhelin +32 476 05 8490 
Heini Polamo, viestintäpäällikkö, SKAL, puhelin 040 5060 131