| INFRA ry | INFRAn keskustoimisto, Häme, Kaakkois-Suomi, Keski-Suomi, Länsi-Suomi, Pohjanmaa, Pohjoinen, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Uusimaa

Betonirakentamisen laatuketju kuntoon

Betonirakentamisen laatuketjua on tarkasteltu ja ryhdytty kehittämään tehostetusti kokonaisuutena. Taustalla on muutamissa rakennuskohteissa vuonna 2016 ilmenneet vakavat lujuuspuutteet. Nyt on vahvistunut, että ongelmat koskevat lähinnä voimakkaasti nostettuja, säänkestäviä erikoisbetoneita ja vaativia rakenteita, kuten siltoja. Kehitettävää on kaikkien osapuolten, niin tilaajien, betonivalmistajien kuin työmaidenkin toiminnassa.

Betonirakentamisessa paikoin havaittujen lujuuskatojen johdosta Rakennusteollisuus RT kutsui keväällä 2017 selvitysmiehen arvioimaan, mitä kehittämistoimia tarvitaan, jotta betonirakentamisen laatu saadaan kokonaan hallintaan.

Selvitystyön teki diplomi-insinööri Tapani Mäkikyrö maalis–syyskuussa 2017. Loppuraportti julkaistiin 14. marraskuuta 2017. Työ perustui rakennusalan ja sen sidosryhmiin kuuluvien toimijoiden laajaan kuulemiseen. Työssä on pyritty muodostamaan kokonaiskuva betonirakentamisen laatuun liittyvistä ongelmista ja kehittämistarpeista Suomessa.

Selvitystyötä tuki taustaryhmä, johon kuuluivat edustajat seuraavista organisaatioista: valtionhallinnosta Liikennevirasto, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes ja ympäristöministeriö, tarkastuslaitoksista Kiwa Inspecta, yliopistokentästä Aalto-yliopisto, alan järjestökentästä Rakennustarkastusyhdistys RTY ry, RAKLI ry, SKOL ry ja Suomen Betoniyhdistys ry sekä Rakennusteollisuus RT ry:stä Talonrakennusteollisuus ry, INFRA ry, Rakennustuoteteollisuus RTT ry ja Betoniteollisuus ry.

Tiedotustilaisuuden 14.11.2017 aineistot

Betonirakentamiseen liittyviä muita aineistoja ja ohjeistuksia 

Valmisbetonin teknisiä ohjeita ja artikkeleita
http://www.valmisbetoni.fi/tekniset-ohjeet-ja-artikkelit 

Betonirakentamisen aineistoja Betoni-sivuilla
http://betoni.com/betonirakentaminen/