| INFRA ry | INFRAn keskustoimisto

Pitkäjänteinen väyläinfran kehittäminen nousee viimein päättäjien pöydille

Ei ole sattumaa, että valtiovalta vihdoin huomasi liikenneverkon pitkän linjan kehittämisen tärkeyden. Tämä tietää töitä jäsenyrittäjille yli suhdannevaihteluiden.

PITKÄJÄNTEINEN VALTION omistaman liikenneinfrastruktuurin kehittämissuunnitelma on ollut vuosia yksi keskeisistä INFRAn ajamista asioista. Vuoden 2015 eduskuntavaaleissa se oli yksi neljästä päätavoitteistamme.

Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa vastaava suunnitelma jo on, samoin esimerkiksi Isossa-Britanniassa.

Jo pari aiempaa hallitusta oli antanut eduskunnalle liikennepoliittisen selonteon, joista löytyi INFRAn ja infra-alan kaipaamia, liikenneinfran kehittämisen pitkäjänteisyyttä edistäviä elementtejä. Nykyinen Sipilän hallitus ei selontekoa laatinut. Hallitusohjelmaan saatiin kuitenkin 600 miljoonan euron ylimääräinen määräraha korjausvelan pienentämiseksi, ja yrittäjien vaikuttamistyö pitkäjänteisemmän väyläpolitiikan eteen jatkui entistä kiivaampana.

VUONNA 2016 päätettiin Rakennusteollisuus RT:n johdolla laatia selvitys tulevaisuuden liikenneinfrastruktuurin tarpeista. Liikenneinfrastruktuuri 2040 -selvityksessä luotiin neljä erilaista skenaariota Suomen liikenneinfran kehityspoluista vuoteen 2040 ja niiden edellyttämistä rahoitustasoista.

INFRAn johdolla ja aloitteesta on käynnistetty myös selvitys elinkeinoelämän näkemyksistä pitkäjänteiseksi, 10–15 vuoden mittaiseksi liikenneinfrastruktuurin kehittämisohjelmaksi. Sen toteuttaa WSP Finland Oy.

Aika selvityksille on ollut otollinen, kun samaan aikaan on ollut käynnissä lainsäädäntöhanke Liikennekaari, selvitys liikenneverkkoyhtiöstä (LIVE Oy), selvitys liikenteen virastouudistuksesta sekä liikenneministerin asettama, kolmen selvityshenkilön liikenne- ja viestintäalan tulevaisuutta pohtiva työryhmä.

LIVE OY AJOI KARILLE, mutta yksikään puolue ei ole kiistänyt tarvetta liikenneinfran pitkäjänteiselle kehittämisohjelmalle.

LVM kertoi 8.2., että se asettaa parlamentaarisen liikenneverkkotyöryhmän, jonka tavoitteena on luoda kustannustehokas, pitkäjänteinen ja tarkoituksenmukainen suunnitelma väyläverkon kehittämiselle ja rahoitukselle. Ryhmä aloittaa vuoden kestävän työnsä 28.2.2017.

WSP Finlandilla teetettävä selvitys valmistuu maaliskuussa. Se ehtii juuri sopivasti palvelemaan parlamentaarisen liikenneverkkotyöryhmän tausta-aineistona. 

INFRA-ALAN ON nyt oltava hereillä ja aktiivinen, jotta liikenneverkkotyöryhmän työn tuloksena maahamme saataisiin vihdoin pitkäjänteinen liikenneinfrastruktuurin kehittämissuunnitelma.

Lisätietoja
INFRA ry, toimitusjohtaja Paavo Syrjö 
sposti: etunimi.sukunimi@infra.fi
puh. 040 560 1803