| INFRA ry | INFRAn keskustoimisto

Yritysjohtajat: Liikenneyhteydet vaikuttavat voimakkaasti yrityksen sijaintiin ja menestykseen

Yrittäjistä 59 prosenttia arvioi liikenneyhteyksien vaikuttavan paljon tai erittäin paljon yrityksensä sijaintiin ja toimintaedellytyksiin. Yhtä tärkeiksi tekijöiksi nousevat ainoastaan työvoiman saatavuus ja markkinoiden läheisyys.

Tiedot selviävät syyskuussa julkaistusta Alueiden kilpailukyky 2016 -selvityksestä. Keskuskauppakamarin joka toinen vuosi tekemä selvitys ilmestyi nyt seitsemättä kertaa.

”Yritysjohtajat antavat tukensa hallituksen käynnistämälle liikenteen korjausvelkaohjelmalle. Väylien kunto nousi kiireellisimmäksi kehittämiskohteeksi 17 alueella eli kaikkialla muualla paitsi Ahvenanmaalla ja Raumalla, joissa väylät olivat kiireellisyysjärjestyksessä toisena”, selvityksen laatinut asiantuntija Kaisa Saario kiteyttää.

Tieto yritysjohtajien näkemyksistä on kullanarvoista etenkin kuntapäättäjille, arvioi INFRA ry:n toimitusjohtaja Paavo Syrjö:

”Hyvät väylät ja joukkoliikenneratkaisut luovat ympärilleen asuntoja, yritystoimintaa ja verotulovirtaa. Yritykset asettuvat sinne, missä asiakkaat ja työntekijät ovat hyvien yhteyksien päässä. Kun yritys on kerran paikkansa valinnut ja menestyy, se on kunnalle vuosikausia uskollinen yhteisöveron maksaja.”

Alueiden kilpailukyky -kysely nosti esiin myös työvoiman kohtaanto-ongelman. Työvoiman liikkuvuutta edistäviä toimenpiteitä tarvitaan kipeästi.

”Tähänkin voidaan vaikuttaa väyläpolitiikalla, esimerkiksi kasvukeskusten joukkoliikenneyhteyksiä kehittämällä”, Paavo Syrjö muistuttaa.