| INFRA ry | INFRAn keskustoimisto

Turvalliset infratyömaat valittu

INFRA ry:n Turvallinen infratyömaa 2015 -kampanjan parhaat ovat selvillä. Kampanja on osa Nolla tapaturmaa rakennusteollisuudessa 2020 -hanketta.

Turvallinen infratyömaa -kampanjalla halutaan kiinnittää huomio työturvallisuuden kehittämiseen, palkita turvallisia työmaita ja levittää MVR-mittarin käyttöä yhä useampiin yrityksiin ja työmaille. 

Maanalainen rakentaminen -sarjan parhaat 2015

 1. Blominmäen maanalaisen jätevedenpuhdistuslaitoksen kalliorakentamistyömaa, Espoo – Lemminkäinen Infra Oy
 2. Blominmäen jätevedenpuhdistamon työtunneli, Mikkelän avolouhinta ja ajotunneli lisälouhinta, Espoo – Skanska Infra Oy
 3. Länsimetron louhintaurakka Matinkylä-Kivenlahti, Soukan asema ja ratatunneli, Espoo – Skanska Infra Oy

Maanpäällinen rakentaminen -sarjan parhaat 2015
Etelä-Suomi

 1. ABC Tikkurilan purku- ja maankunnostusurakka – Lemminkäinen Infra Oy
 2. Finnair Garco Center, Vantaa – Konevuori Oy
 3. Malmin ylikulkusilta ja Kirkonkyläntie ja Latokartanontie, Helsinki – Kreate Oy

Länsi- ja Sisä-Suomi

 1. Pohjolankadun-Gerbyntien-Palosaarentien kiertoliittymä, Vaasa – Destia Oy
 2. Kt 63 ja mt 17761 parantaminen, Kauhava – Lemminkäinen Infra Oy
 3. Nokiantien kiertoliittymä, Tampere – NCC Roads Oy

Lounais-Suomi

 1. Vt 8 Isomäen risteyssilta, Pori – Destia Oy
 2. Kaupunginlahden rantarakenteiden korjaus, Uusikaupunki – Destia Oy
 3. Pori Lng, yhdysputki, maanrakennusurakka, Pori – Destia Oy

Pohjois-Suomi

 1. Vaalankurkun sillan korjaus, Vaala – Destia Oy
 2. Pronssitien alueen peruskorjaus, Oulu – Destia Oy
 3. Pyhänkosken silta 123223, Pyhänkoski – Skanska Infra Oy 

Kunniamaininnat työmaille, joiden MVR-mittaustulos oli 95 % tai yli:

 • Kt 51 Länsiväylä, Länsimetron liityntäyhteydet, Espoo – Destia Oy
 • Haagan Risteyssilta S5, Helsinki – Lemminkäinen Infra Oy
 • Koivu-Mankkaantie, Espoo – E.M.Pekkinen Oy
 • Lipputie, Vantaa – Destia Oy

Ruusuja ja risuja

Turvallisuustaso oli hyvä kaikilla INFRA ry:n kampanjassa mukana olleilla työmailla. Parhaassa kunnossa olivat ajo- ja kulkuväylät. Työntekijöiden tunnistekortit olivat hyvin näkyvillä. Eniten parannettavaa oli työmaiden järjestyksessä ja varastoinnissa, nostoapuvälineissä, peruutuskameroissa ja silmäsuojainten käytössä.

Työmaiden turvallisuustaso mitattiin MVR-mittauksella, jossa mittaaja kiertää työmaalla kirjaten ylös työturvallisuutta koskevat oikein- ja väärin-havainnot. MVR-taso on suhteellinen luku: oikein-havaintoja verrataan kaikkiin havaintoihin ja tuloksena on prosenttiluku. MVR-taso 95 % tarkoittaa, että 95 % mitatuista asioista on kunnossa. Kampanjaan osallistuneilla työmailla MVR-taso vaihteli välillä 70–100 %.

Kampanjassa turvallisuustason mittasivat aluehallintovirastojen tarkastajat MVR-mittarilla. Mittaukset olivat samalla osa normaalia tarkastustoimintaa.

LISÄTIEDOT:
Ari Kähkönen, INFRA ry, puh. 050 511 6770 ja
Jukka Hietavirta, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, puh. 040 762 5360