| INFRA ry | INFRAn keskustoimisto

Kolme viisasta visioimaan liikenne- ja viestintäinfran tulevaisuutta

Liikenne- ja viestintäministeri on asettanut työryhmän pohtimaan koko liikenne- ja viestintäinfrastruktuurin tulevaisuudenkuvaa vuosiksi 2030 ja 2050.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner on asettanut kolmen selvityshenkilön työryhmän pohtimaan koko liikenne- ja viestintäinfrastruktuurin tulevaisuudenkuvaa vuosiksi 2030 ja 2050.

”Meiltä on puuttunut näkemyksellisyyttä liikennejärjestelmämme kehittämiseksi ja ymmärrystä siitä, miten liikenneinfralla voidaan parhaiten tukea maamme hyvinvointia. On hienoa, että ministeri on nyt tarttunut asiaan ja aletaan selvittää kokonaisuutena, miten ihmiset, tavarat ja bitit saadaan sujuvimmin liikkumaan”, Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti sanoo.

Liikenne- ja viestintäministeriön tiedotteen mukaan selvityshenkilöinä toimivat entinen pääministeri Esko Aho, SAK:n johdon neuvonantaja Lauri Lyly sekä Pivot5 Oy:n perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Inka Mero. Selvitysryhmän toimikausi kestää huhtikuun 2017 loppuun saakka.

"Selvitys täydentää mainiosti kesäkuussa käynnistämäämme, vuoden loppuun mennessä valmistuvaa Liikenneinfrastruktuuri 2040 -tutkimusta. Yhdessä selvitykset tuottavat päättäjille tietoa, jonka pohjalta voidaan tehdä pitkälle tulevaisuuteen kantavia ratkaisuja”, Pipatti toteaa.

Liikenneinfrastruktuuri 2040 -tutkimuksessa laaditaan vaihtoehtoisia tulevaisuudennäkymiä Suomen liikenneverkon tilasta vuonna 2040. Hankkeessa määritetään myös eri kehityskulkujen edellyttämät tasot infrainvestoinneille. Hankkeesta vastaavat Teknologian tutkimuskeskus VTT ja infra-alan suurin kouluttaja, Tampereen Ammattikorkeakoulu TAMK. Sen rahoittavat Rakennusteollisuus RT, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Kuntaliitto, Liikennevirasto, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK, Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK sekä Toimihenkilökeskusjärjestö STTK.