| INFRA ry | INFRAn keskustoimisto, Uusimaa

Toimenpiteet paikallavalettujen betonirakenteiden lujuuden varmistamiseksi pääkaupunkiseudulla

Muutamissa rakennushankkeissa todettujen betonin lujuuspuutteiden johdosta on arvioitu betonirakenteiden laadunvarmistuksen nykykäytäntöjen riittävyyttä. Puutteet ovat koskeneet lähinnä pakkas- ja suolarasitukselle alttiina oleviin kohteisiin käytettävää P-lukubetonia. Puutteet ovat liittyneet P-lukubetonin lisäaineisiin sekä laadunvarmistukseen kohteissa.

Pääkaupunkiseudun rakennusvalvonnat edellyttävät nyt lisäselvityksiä rakenteilla olevien kohteiden paikallavalettujen betonirakenteiden lujuudesta.

Rakennusteollisuus RT, RAKLI ja SKOL suosittelevat pääurakoitsijaa ja rakennesuunnittelijaa olemaan mahdollisimman nopeasti yhteydessä rakennusvalvontaan käytännön toimenpiteiden sopimiseksi.

Helsingin, Espoon ja Vantaan rakennusvalvonnat ovat ilmoittaneet, että ne eivät toimita lopullista rakennekatselmusta, rakennuksen käyttöön hyväksyvää osittaista loppukatselmusta tai lopullista loppukatselmusta ennen kuin ovat saaneet asiantuntijalausunnon paikallavalettujen betonirakenteiden vaatimustenmukaisuudesta. Rakennushankkeissa, joissa käyttöön hyväksyvä loppukatselmus on tarkoitus toimittaa loppuvuoden 2016 aikana, sen toimittamisen mahdollisuus arvioidaan hankekohtaisesti alustavan asiantuntijalausunnon perusteella.

Lue Rakennusteollisuus RT:n tiedote 16.12.2016 >