| INFRA ry | INFRAn keskustoimisto, Häme, Kaakkois-Suomi, Keski-Suomi, Länsi-Suomi, Pohjanmaa, Pohjoinen, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Uusimaa

Kasvukeskusten rakentamisbuumi kärjisti työvoimapulan

Rakennusalalle on syntynyt lähes 10 000 uutta työpaikkaa vuodessa. Ammattiosaajien puute vaikeuttaa jo töitä.

Ensimmäistä kertaa neljään vuoteen suurimmaksi rakentamistuotantoa rajoittavaksi esteeksi on noussut ammattitaitoisen työvoiman saatavuus.

Rakennusteollisuus RT ja MANK arvioivat maa- ja vesirakentamisen eli infra-alan kasvavan vuonna 2016 pari prosenttia. Ensi vuonna kasvu hidastunee 1–1,5 prosenttiin. Valtiovarainministeriön Raksu-ryhmä ennakoi 2–3 prosentin kasvua tälle vuodelle ja uskoo kysynnän säilyvän samalla tasolla ensi vuonna.

Luvuissa ei ole kuitenkaan huomioitu talonrakentamisen pohjatöitä, joissa myös tarvitaan infrarakentajaa. Esimerkiksi asuntojen uudisrakentaminen kasvaa tänä vuonna peräti 20 prosenttia.

Kasvukeskukset erottuvat

Kaupungistuminen näkyy infratöissä: markkinat ovat vahvasti polarisoituneet kasvukeskusten hyväksi. Kasvukeskusten asuntorakentaminen, aluerakentamishankkeet ja isot joukkoliikennehankkeet lisäävät kysyntää.

Työtä lisäävät myös kevään kehysriihessä ilmoitetut väylähankkeet.

Infrabarometriin vastanneet INFRA ry:n jäsenyritykset pitävät silti alan kilpailua yhä kireänä. Kapasiteetin käyttöaste on 88 prosenttia, 3 prosenttiyksikköä enemmän kuin edellisvuonna. Öljyn halventuminen näyttää olevan ohitse, mikä nostanee infrarakentamisen kustannustasoa tulevaisuudessa.

LISÄTIEDOT: 
Mvr-alan suhdannekooste, lokakuu 2016 >  
Rakennusteollisuus RT:n suhdannekatsaus, syksy 2016 >
Rakennusteollisuus RT:n suhdannekatsaus, mediatiedote >

Johtaja Heikki Jämsä, INFRA ry, puh. 050 587 2911