| INFRA ry | INFRAn keskustoimisto

Liikenneviraston päätehtäviä kaavaillaan siirrettäväksi uuteen valtion yhtiöön

Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) käynnistää valmistelun liikenneverkon kehittämisen ja rahoituksen uudistamiseksi.

Tavoitteena on luoda taloudellisesti kestävä toimintamalli, joka tarjoaa keinot liikenneverkon pitkäjänteiseen ylläpitoon ja kehittämiseen.

Hankkeessa selvitetään, voisiko valtion liikenneverkon ylläpidosta ja kehittämisestä vastata valtionyhtiö. Valtionyhtiö voisi aloittaa toimintansa vuoden 2018 alussa.

Liikenneverkkoyhtiö rahoittaisi toimintansa pääasiassa liikenneverkon käyttöön perustuvilla asiakasmaksuilla, joilla korvattaisiin osa liikenteen nykyisistä veroista ja maksuista.

Liikenneviraston väylien hoidon, kehittämisen ja ylläpidon tehtävät on tarkoitus siirtää perustettavaan valtion yhtiöön.

"Uudistuksen tarkoituksena on tuoda kestävyyttä ja uusia mahdollisuuksia liikenneverkon investointien rahoittamiseen. Asiakkaan etu olisi muun muassa se, että jatkossa asiakas maksaisi vain käyttämistään palveluista", ministeri Anne Berner kertoo hankkeen tavoitteista.

Lue LVM:n tiedote >