| INFRA ry | INFRAn keskustoimisto, Häme, Kaakkois-Suomi, Keski-Suomi, Länsi-Suomi, Pohjanmaa, Pohjoinen, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Uusimaa

Liikennevirasto julkisti korjausvelkaohjelmansa

Liikenneverkon korjausvelkaa vähentävien toimenpiteiden strategiset suuntaviivat ovat selvillä. Toimenpiteiden valintakriteereinä ovat asiakkaiden tarpeet, korjausvelan hallinta sekä digitalisaatio ja uudet palvelut.

"Toteutettavia hankkeita on laajasti ympäri Suomea ja ne perustuvat nyt aidosti niihin tarpeisiin, joita liikenneverkon käyttäjillä, kuten elinkeinoelämällä on. Olen pitänyt tärkeänä myös sitä, että liikenneverkon huoltamisessa otetaan huomioon digitalisaation tuomat mahdollisuudet ja varaudutaan tulevaisuuden palveluihin", liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner sanoo liikenne- ja viestintäministeriön tiedotteessa.

Hallitus haluaa liikenneverkosta tehokkaan kasvun alustan. "Korjausvelan rahoituksen kohdentamisessa olennaista on huolehtia elinkeinoelämän edellytyksistä sekä työssäkäyntialueiden liikenteen toimivuudesta", tiedotteessa luonnehditaan. Liikennevirasto ja ely-keskukset ovat selvittäneet kohteita yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa. Elinkeinoelämältä on kerätty tarpeita, perusteluja ja näkökulmia korjauskohteiden priorisointiin.

"Käynnistyvät korjaushankkeet työllistävät erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä ympäri Suomen. Lisäksi valitut toimenpiteet parantavat kaikkien väyliä käyttävien turvallisuutta ja ympäristöä", Berner kertoo.

Liikenneviraston nyt julkaisemassa korjausvelkaohjelmassa ovat mukana myös maantie-, rata-, vesiväylä- ja digitalisointihankkeet, jotka toteutetaan hallituksen 600 miljoonan euron lisärahoituksella.

Korjausvelkaohjelma 2016–2018

Liikennevirasto.fi/korjausvelkaohjelma > 
Kysy lisätietoja >

Korjausvelalla tarkoitetaan rahasummaa, joka tarvittaisiin väylien saattamiseksi nykytarpeita vastaavaan hyvään kuntoon. Katso myös www.infrakuntoon.fi