| INFRA ry | INFRAn keskustoimisto

Liikenneväyliin lisäsatsaus

Hallitus on päättänyt perusväylänpidon lisärahoituskohteista. Valtio satsaa 364 miljoonaa euroa lisää perusväylänpitoon vuosina 2017-2019. Summa tulee 600 miljoonan ”kertapotin” päälle. Kohteiden valinnassa on kuultu laajasti elinkeinoelämän edustajia.

Maan hallitus suuntasi  lähes 400 miljoonaa euroa liikenneväylien korjaamiseen aiemmin keväällä tehdyn 600 miljoonan euron satsauksen lisäksi.

"Näin hallitus on tehnyt ohjelmansa mukaisesti merkittävän, lähes miljardin euron lisäpanostuksen liikenneverkkoihin. Kohteet on kartoitettu yhteistyössä yritysten kanssa", kiittää johtava asiantuntija Tiina Haapasalo EK:sta.

Väylien korjausohjelmassa on kaikkiaan kolmatta sataa kohdetta, joissa päällystetään teitä, korjataan siltoja, parannetaan ratoja ja ratapihoja sekä vesiväyliä. Hankkeet toteutetaan kolmen seuraavan vuoden aikana.

Korjauskohteiden valinnassa on käytetty aiempaa asiakaslähtöisempiä perusteita  ja  infratarpeita selvitettiin yhdessä yritysten kanssa.

"Kun yritysten tarpeet tunnetaan mahdollisimman hyvin, pystytään liikenneinfralla vahvistamaan myös talouden kasvua ja kansantaloutta", tähdentää Haapasalo.

INFRA ja RT tekevät koko ajan työtä sen eteen, että Suomeen saataisiin pitkäjänteinen liikenneinfrastruktuurin kehittämissuunnitelma ja riittävä rahoitus.

Liikenneviraston tiedote korjauskohteista >