| INFRA ry | INFRAn keskustoimisto

Koneluokitus.fi:ssä nyt myös traktorien luokittelu

Työkoneiden luokitusjärjestelmää on täydennetty traktorien luokituksella konepalvelutöiden tilaajien ja yrittäjien toivomuksesta. Traktorien luokitus on osoitteessa www.koneluokitus.fi.

Traktoriluokitus on laadittu yhteistyössä traktoreiden valmistajien, maahantuojien, myyjien ja traktoriurakoitsijoiden kanssa, kertoo kehitystyön taustoja asiantuntija Ville Järvinen Koneyrittäjien liitosta.

Luokitus perustuu traktorin nimellistehoon kilowatteina. Sen lisäksi luokitustaulukossa näkyy traktorin ilmoitettu työpaino ilman lisälaitteita. Nämä kaksi tekijää vaikuttavat eniten siihen, millainen traktori tiettyihin työtehtäviin vaaditaan.

Traktoriluokituksen tarkoituksena on helpottaa ja tasapuolistaa urakoitsijoiden osallistumista kone- ja kuljetuspalveluiden hankintoihin, kertoo toiminnanjohtaja Pekka Lyytikäinen INFRA ry:stä.  

Sekä Lyytikäinen että Järvinen toivovat tilaajien löytävän traktoriluokituksen ja vaativan luokiteltuja traktoreita tulevissa kilpailutuksissaan.

Toisaalta koneluokitusryhmä toivoo myös, että traktoreita valmistavat, maahantuovat ja myyvät yritykset luokittelisivat mahdollisimman pikaisesti järjestelmään traktorinsa, jotta seuraavien kilpailutusten aikaan ei syntyisi ikävää ruuhkaa luokitteluun.

Koneluokitusjärjestelmän ovat luoneet maarakennusalan riippumattomat toimijat helpottaakseen työkoneiden tilaamista ja kilpailuttamista.

Koneluokitus on ollut vuodesta 2011 Koneluokitus.fi-verkkopalvelussa. Se on kaikille avoin kanava tarkistaa työkoneen luokitus tai ilmoittaa kone luokiteltavaksi.

Koneluokituksen periaatteista ja käytännön toiminnasta vastaa työryhmä, johon kuuluvat muun muassa koneurakoitsijoiden edustajina INFRA ry ja Koneyrittäjien liitto, suurimpien kaupunkien edustajana Helsingin kaupunki ja viranomaisten osalta Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue.

LISÄTIEDOT:    

www.koneluokitus.fi

Asiantuntija Ville Järvinen, Koneyrittäjien liitto, puh. 040 900 9424, ville.jarvinen@koneyrittajat.fi
Toiminnanjohtaja Pekka Lyytikäinen, INFRA ry, puh. 0400 256 223, pekka.lyytikainen@infra.fi