| INFRA ry | INFRAn keskustoimisto, Häme, Kaakkois-Suomi, Keski-Suomi, Länsi-Suomi, Pohjanmaa, Pohjoinen, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Uusimaa

Kasvu lähtee liikkeelle asemanseuduilta

Suurten kaupunkien raideyhteyksien ja asemanseutujen kehittämisessä on mittava mahdollisuus. Kasvua syntyy luomalla uusia houkuttelevia sijainteja ja ottamalla vanhojen asemanseutujen joutomaat hyötykäyttöön.

Vantaalla Kehäradan ja Espoossa Länsimetron varrella tapahtuva kasvu on esimerkki siitä, miten raideliikenteeseen panostaminen saa liikkeelle yksityisiä investointeja asumiseen ja palveluihin. Kun esimerkiksi Länsimetrossa julkinen valta investoi maan alle, se synnyttää arvoltaan kuusinkertaisesti yksityisen sektorin tuottamaa kaupunkirakentamista maan päälle.

”Huhtikuun alun kehysriihessä hyväksytyt raideliikennehankkeet sysäävät tehokkaasti käyntiin asuntorakentamista Helsingin ja Tampereen seuduilla. Kaupunkien ja valtion on nyt jatkotoimin varmistettava, että investointien hyödyt toteutuvat täysimääräisesti”, raportin laatimiseen osallistunut Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti toteaa.

Uutta kasvua vanhoilta asemanseuduilta

Suomessa on lukuisia vanhoja ja vajaakäyttöisiä asemanseutuja kaikissa suurissa ja keskisuurissa kaupungeissa. Vetovoimaisia kaupunkikeskustoja voitaisiin laajentaa asemaseuduille uudistamalla ratapihoja, siirtämällä toimintoja muualle tai rakentamalla kansia raiteiden päälle. Muutos on jo käynnissä muun muassa Tampereella ja Hämeenlinnassa.

Alueiden infra ja maa-alueet jakautuvat VR:n, Liikenneviraston ja Senaatti-kiinteistöjen kesken, mikä on hidastanut kehittämistä.

”Valtion tulee luovuttaa asemien tienoilla liikenteelle tarpeettomaksi käyneet maat uuteen käyttöön. Näin mahdollistetaan kaupunkien kehittäminen, vapautetaan valtion varallisuutta tuottavampaan käyttöön ja luodaan edellytyksiä kasvulle. Kaupunkien on puolestaan otettava näiden alueiden kehittäminen johtoonsa”, MDI:n kehitysjohtaja Janne Antikainen sanoo.

Antikainen kertoo kaupunkien kasvun esteiden jarruttaneen Suomessa koko talouden kasvua, joka maailmanlaajuisestikin tapahtuu lähes yksinomaan kasvavilla kaupunkiseuduilla. 

Tuore kaupunkipolitiikan tiekartta ehdottaa mm. asemanseutujen kehittämistä, tonttitarjonnan vauhdittamista ja usean hallituskauden ylittävää liikenneinvestointiohjelmaa. Raportin on koonnut MDI Rakennusteollisuus RT:n, SAK:n, Rakennusliiton, Rakennustietosäätiön ja Hypo-pankin kanssa näiden aloitteesta. Työpajoihin on osallistunut kuuden kaupungin asiantuntijat.