| INFRA ry | INFRAn keskustoimisto, Häme, Kaakkois-Suomi, Keski-Suomi, Länsi-Suomi, Pohjanmaa, Pohjoinen, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Uusimaa

Infrabarometri: Infrarakentaminen kasvaa ja keskittyy etelään

Valtakunnallinen suhdannebarometri ennakoi infra- eli maa- ja vesirakentamisen kasvua kolmen lähikuukauden aikana. Osin normaalilla kausivaihtelulla selittyvä kasvu keskittyy Helsingin, Tampereen ja Turun väliseen kolmioon.

”Rakentaminen vilkastuu selkeästi”, ”Selvää piristymistä markkinoilla”, ”Tarjouskyselyitä runsaasti liikkeellä”.

Otteet ovat Rakennusteollisuus RT:hen kuuluvan INFRA ry:n teettämän suhdannebarometrin vastauksista.

INFRA ry teetti maalis–huhtikuussa 2016 jäsenillään suhdannebarometrin, johon vastanneiden yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli lähes kaksi miljardia euroa. Liki 70 prosenttia vastaajista uskoo infrarakentamisen kasvavan seuraavan kolmen kuukauden aikana.

Kaikki vastaukset eivät olleet optimismia. Moni ennakoi vakaata tilannetta ja jopa rakentamisen hiljentymistä. Vaihtelua voi selittää alan liikevaihdon keskittyminen etelän kasvukeskuksiin. Selvästi yli puolet alan liikevaihdosta tulee barometrin mukaan Helsingin, Tampereen ja Turun väliseltä alueelta. Muualla on hiljaisempaa.

”Korjausvelkaohjelman ja pk-seudun rakentamisen myötä markkina kääntyy kasvuun. Myös muutamat teollisuuden investoinnit tuovat infratöitä investointien alkuvaiheessa lähivuosina”, eräs vastaaja kiteyttää.

Teetä nyt ja säästä

Vastauksissa muistutettiin myös alan tiukasta hintakilpailutilanteesta.

”Hintataso on jo pitkään ollut todella alhainen. Nyt kaivataan rakennuttajilta vahvaa otetta ja huolellista hankkeeseensa paneutumista. Tilattu ja toimitettu laatu on saatava samalle tasolle”, eräs barometriin osallistunut luonnehtii.

Kapasiteetin käyttöaste on sesongin kynnykselläkin keskimäärin vain 77 prosenttia. ”Suomessa riittää hyvin kalustoa maarakennustöihin, joita onkin järkevää teettää nyt, kun öljyn hinta on matala”, INFRAn toimitusjohtaja Paavo Syrjö muistuttaa.

LISÄTIEDOT: 
Paavo Syrjö
, toimitusjohtaja, INFRA ry, puh. 040 560 1803
Rakennusteollisuus RT:n suhdannekatsaus huhtikuu 2016

Graafit (Lähde Infrabarometri huhtikuu 2016):

Lähes 70 % vastaajista näkee infrarakentamisen kasvavan kolmen seuraavan kk:n aikana
Lähes 70 prosentilla infrarakentajista on näköpiirissä kasvua.
 

Vuoden 2016 liikevaihdon arvioitu jakautuminen INFRA ry:n piiriyhdistyksittäin
Rakentaminen keskittyy etelään. Vastaajina INFRA ry:n jäsenyritykset.

Kapasiteetin käyttöaste laski 77 prosenttiin.
Kapasiteetin käyttöaste oli 77 prosenttia, 11 prosenttiyksikköä heikompi kuin syksyllä 2015.