| INFRA ry | INFRAn keskustoimisto

INFRA ry:ltä tunnustusta Liikennevirastolle

Liikennevirasto sai vuoden 2015 päätteeksi tunnustusta päällystetöiden työturvallisuuden kehittämisestä.

INFRA ry myönsi vuoden 2015 päätteeksi Liikennevirastolle ja sen työturvallisuuspäällikkö Risto Lappalaiselle tunnustuksen teiden päällystetöiden työturvallisuuden kehittämisestä.

Tunnustus annettiin Asfaltti-alan palautepäivillä 12. - 13.11.2015 MS Mariellalla ja sen luovuttivat johtaja Heikki Jämsä INFRA ry:stä ja laatupäällikkö Antti Lyytinen Skanska Asfaltti Oy:stä.

Päällystetöiden työturvallisuutta on viime vuosina kehitetty mm. asiakirjoja kehittämällä, yhdessä järjestetyillä koulutustilaisuuksilla sekä yhteisillä urakoitsijoiden, ely-keskusten ja Liikenneviraston työmaatarkastuksilla. Kehittämishankkeita on vetänyt Liikennevirasto ja niissä ovat olleet mukana alan keskeiset toimijat.

”Tunnustus on hieno kiitos työstämme ja on ilo havaita, että olemme onnistuneet viemään työturvallisuutta oikeaan suuntaan”, työturvallisuuspäällikkö Risto Lappalainen Liikennevirastosta toteaa.

Työturvallisuuden kehittäminen jatkuu päällystealan lisäksi laajalla yhteistyöllä infra-alan toimijoiden kesken.