| INFRA ry | INFRAn keskustoimisto, Pohjanmaa

Verksamhetsledare i Österbotten

Till följd av en pensionering söker vi till distriktsföreningen INFRA Österbotten en ny verksamhetsledare som ska ansvara för distriktsföreningens verksamhet och utveckling.

Som verksamhetsledare samordnar du intressebevakningen för företag i infrastrukturbranschen i Österbotten – som en del av INFRArf och Byggnadsindustrin RT rf. Du ansvarar, med stöd av INFRAs centralförbund, för kommunikation och marknadsföring samt sköter samhällsrelationerna och relationerna till intressentgrupper och samarbetspartners.

Ditt arbete kräver mångsidig samhällelig erfarenhet, förmåga att bilda nätverk, intresse för intressebevakning samt lämplig högskoleexamen. Kunskaper om organisationsverksamhet, goda kunskaper i finska, svenska och engelska samt ekonomi- och förhandlingskompetens är till stor nytta.

Ditt systematiska arbetssätt med fokus på förnyelse, din ansvarskänsla och positiva attityd ger dig framgång i arbetet. Vi uppskattar också din marknadsföringsattityd och aktiva approach. Du håller gärna kontakt till medlemmarna, ger smidigt råd i till exempel kollektivavtalsfrågor och organiserar evenemang och utbildningar för medlemmarna. Du är inte rädd för att uppträda.

Vi erbjuder en självständig och ansvarsfull arbetsuppgift med utmärkt insyn i infrastrukturbranschen samt kompetent stöd från Finlands Näringsliv EK:s organisation.

INFRA Österbotten rf:s kontor ligger i Vasa centrum. Anställningen gäller tillsvidare med tillträde den första augusti 2016.

Skicka din ansökan med löneanspråk och cv senast den 18 april 2016 till adressen paavo.syrjo@infra.fi. Skriv i rubrikfältet ”Verksamhetsledare i Österbotten”. 

Ytterligare information:

Distriktsstyrelsens ordförande Robert Simons, tel. +358 400 563 285
INFRA rf:s vd Paavo Syrjö, tel. +358 40 560 1803
Verksamhetsledare Kai Salmi, tel. +358 400 663 009

INFRA rf är en riksomfattande bransch- och arbetsgivarorganisation för företag inom jord- och vattenbyggnadsbranschen. Infrastruktur består av vägar, järnvägar, hamnar, husgrundläggning, parker och rekreationsområden, broar, bergrum  och tunnlar. Våra över 1 500 medlemsföretag skapar och underhåller allt detta!

Suomeksi >