| INFRA ry | INFRAn keskustoimisto

Betonirakenteiden lujuuspuutteisiin etsitään ratkaisuja

Eräissä rakennuskohteissa havaitut betonin lujuusongelmat ovat herättäneet huolta. RT:n betoniteollisuus ja urakoitsijat pitävät tärkeänä, että syyt tutkitaan perusteellisesti, jotta vastaavat ongelmat osataan välttää jatkossa.

Viime päivinä on uutisoitu kohteista, joissa epäillään betonin lujuuden jääneen vaadittua alhaisemmaksi. Kohteissa tutkitaan parhaillaan, miltä osin kyse on betonin laadusta tai mahdollisesti valutyöstä ja jälkihoidosta. Myös Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on ilmoittanut selvittänsä asiaa alan toimijoiden ja rakennusvalvonnan kanssa.

Betonin lujuutta valvotaan jo betonitehtaalla valmistettavista koekappaleista. Koekappaleita ei valmisteta yleensä kohdekohtaisesti, vaan määrävälein koko tuotanto läpi leikaten. Valvonnalla varmistetaan, että tuotannon lujuustaso pysyy riittävän korkeana. Suomessa valmisbetonin valmistusta valvoo Inspecta Sertifiointi Oy.

Jos valmiissa rakenteissa on syytä epäillä betonin laatua, valmisbetonin toimittajilta voi pyytää valmistusajan laadunvalvontakokeiden tulokset.

Betonin lujuutta valmiista rakenteista selvittämällä saadaan mittaustuloksia, jotka kuvaavat sekä betonin laatua että työsuorituksen onnistumista.

Uutta tietoa on tulossa

Betoninormeissa (BY65) on ohjeistettu menettelytapa ja standardi (SFS-EN 13791:2007) betonin lujuuden tutkimiseksi rakenteista. Standardista on tekeillä päivitetty versio ja taustaraportti, joissa betonirakenteiden lujuuden määrittelyä täsmennetään. Työ valmistunee ensi vuonna.

RT:ssä on käynnistämässä työ, jossa laaditaan alan yhteistyönä yksityiskohtaisemmat ohjeet betonin lujuuden selvittämiseksi rakenteista ja mittausten tulkitsemiseksi. Lisäksi suunnitteilla on täydennyskoulutusta, jolla muistutetaan betonin oikeaoppisesta käytöstä.

Myös Liikennevirasto on antanut viimeaikeisten tapahtumien pohjalta uudet ohjeet betonin lujuuden varmistamiseksi. 

Betonin laadunvalvonta on toteutettu jo vuosikymmeniä nykyisellä menettelyllä, ja se on koettu toimivaksi. Suomessa valmistetaan betonia noin viisi miljoonaa kuutiometriä vuodessa.

LUE MYÖS
Betoniteollisuuden blogi/tiedote >