| INFRA ry | INFRAn keskustoimisto, Uusimaa

Länsimetron projekti petrasi turvallisuudessa

Uudenmaan alueen Turvallisesti 2000-luvulla -työturvallisuuskilpailun vuoden 2015 parhaat yritykset, rakennuttajat ja työmaat on palkittu Helsingissä. Kisan "suurin pudottaja" oli infra-alan kohde.

Turvallisesti 2000-luvulla -työturvallisuuskilpailuun osallistui kuusi infra-alan yritystä. Sarjan voitti Lemminkäinen Infra Oy, toiseksi tuli Skanska Infra Oy ja kolmanneksi E.M. Pekkinen Oy.

Infran rakennuttajista palkittiin Länsimetro-projektissa rakennuttajatehtäviä hoitavat Länsimetro Oy ja Sweco PM Oy. Perusteluina olivat muun muassa rakennuttajan ohjeistukset ja turvallisuusvaatimukset, joiden ansiosta tapaturmataajuus putosi kahdeksasosaan siitä, mitä se oli projektin alussa. Rakennuttaja myös tutkii kaikki projektissa sattuneet tapaturmat ja vaaratilanteet ja edellyttää urakoitsijoilta korjaavia toimia vastaavien tapahtumien estämiseksi.

Parhaiden työmaiden kärki kiitettävällä tasolla

Työmaiden turvallisuutta arvioitiin kilpailussa tekemällä turvallisuushavaintoja TR- ja infratöissä MVR-mittauksilla. Saatu tulos voi olla enintään 100. Parhailla talonrakennus- ja infratyömailla tuo luku saavutettiin. 

Viime vuosien panostus työturvallisuuteen näkyy hyvin siinä, että kaikki kymmenen parasta työmaata ylittivät lukeman 90, osa jopa reippaasti.

Infra-alan työmaiden kaksi ensimmäistä sijaa menivät Lemminkäinen Infra Oy:lle. Voiton vei ABC Tikkurila, huoltamorakennusten purku ja pilaantuneen maa-alueen kunnostusurakka MVR-indeksillä 100. Toiseksi tuli Blominmäen kalliotilojen louhinta- ja rakennusurakka MVR-indeksillä 100. Kolmanneksi sijoittui Destia Oy:n työmaa Kt 51 Länsiväylä, Länsimetron liityntäyhteydet MVR-indeksillä 98,4.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston kiertopalkinnon sai infrasarjassa Lemminkäinen Infra. Palkinto menee yritykselle, jonka työmailla mitatut MVR-indeksien tulokset ovat keskimääräisesti korkeimmat.

Kunniamaininnan työturvallisuusasioiden moitteettomasta hoidosta sai yksi aliurakoitsija: AH Muottityö Oy.

LISÄTIEDOT:
Asiantuntija Ari Kähkönen, INFRA ry, 050 511 6770
Lue tiedote Rakennusteollisuus RT:n sivuilta >

Turvallisesti 2000-luvulla-kilpailun järjestävät Talonrakennusteollisuuden Uudenmaan piiri, INFRA ry, Rakennusliitto, Ammattiliitto PRO, Etelä-Suomen aluehallintovirasto / työsuojelun vastuualue, Työturvallisuuskeskus ja RAKLI ry. Kilpailu järjestetään myös vuonna 2016.

Työmaatarkastuksia ja -mittauksia tekevät kilpailussa Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojeluvastuualueen tarkastajat TR- tai MVR-mittarilla, kiertämällä työmaalla ja merkitsemällä oikein-/väärin-havainnot. Havaintokohteita voi olla yli 100 yhdellä työmaakierroksella. Oikein-havaintoja verrataan kaikkiin havaintoihin. Indeksin maksimiarvo voi olla 100.