| INFRA ry | INFRAn keskustoimisto

Väyläverkon ongelmakohdat -kysely

Liikennevirasto on laatinut kyselyn yrityksille väyläverkon pahimmista ongelmakohdista. Vastausaikaa on joulukuun puoliväliin asti.

Liikennevirasto on laatinut karttapohjaisen kyselyn väyläverkon ongelmallisista kohteista. Liikennevirasto on kiinnostunut ennen kaikkea kohteista, joiden kunto heikentää merkittävästi yritysten toimintaedellytyksiä. Vastauksissa kannattaa kiinnittää huomiota erityisesti vaikutusten kuvaamiseen yrityksen kannalta.

Liikennevirasto käyttää vastauksia osana väylien kunnostustoimenpiteiden suunnittelua ja toimenpiteiden kohdentamisessa elinkeinoelämän tarpeilla on suuri merkitys.

Linkit kyselyihin:

Kyselyt ovat auki 17.12.2015 asti.

Lisätietoja voi lukea Liikenneviraston nettisivuilta.  

Lsätietoja 
Liikennevirasto, asiakkuuspäällikkö Anu Kruth,
puh. 029 534 3912
anu.kruth@liikennevirasto.fi