| INFRA ry | INFRAn keskustoimisto

Käy tutustumassa sähköiseen Liiteriin

Liiteri.fi-palveluun on koottu maankäytön suunnitteluun liittyvät palvelut yhteen paikkaan. Liiteri on toteutettu osana asumisen ja rakentamisen e-palveluita sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmassa (SADe). 

Elinympäristön tietopalvelu Liiteri avattiin käyttöön lokakuussa. Liiteri tarjoaa kattavasti tietoa rakennetusta ympäristöstä yhtenäisessä muodossa. Viranomaiset, yritykset ja kansalaiset voivat etsiä palvelusta tietoa esimerkiksi kaavoituksesta, yhdyskuntarakenteesta, luonnonvaroista sekä rakennuksista ja asumisesta.

Palvelu sisältää runsaasti rakennettua ympäristöä ja kaavoitusta koskevia tilasto- ja kartta-aineistoja. Niitä voi hyödyntää esimerkiksi kaavoituksessa ja sen seurannassa, rakentamiseen liittyvien lupien ja avustusten ratkaisemisessa, strategisten suunnitelmien ja ohjelmien laatimisessa sekä rakennetun ympäristön tilan seurannassa. Tietojen katselun ja selaamisen lisäksi palvelu mahdollistaa myös tietojen analysoimisen ja havainnollistamisen.

Liiterin tietosisältö koostuu Suomen ympäristökeskuksen ja muiden tiedontuottajien kokoamasta tilasto- ja paikkatiedosta. Liiteriin on luotu myös täysin uutta sisältöä muun muassa yhdyskuntarakenteen eheydestä, kaupan alueista ja rakentamisen suunnitelmallisuudesta.

Liiterin avointa tietosisältöä voi käyttää maksutta ilman rekisteröitymistä. Palveluun voi kirjautua ja rekisteröityä maksutta myös Suomen ympäristökeskuksen OIVA-palvelun kautta, jolloin käyttäjä voi esimerkiksi tallentaa Liiteriin omia aineistoja.

Sopimuskäyttäjillä puolestaan on käytössä kaikki toiminnallisuudet ja laajin tietosisältö sekä valtakunnallinen yleiskaavayhdistelmä-aineisto, joka on nyt ensimmäistä kertaa kerätty yhteen koko maan kattavasti. Tällä hetkellä Yleiskaavapalvelun aineisto koostuu yli 2400 kaavasta. Sopimusasiakkaille Liiterin käyttö on maksullista.

Lisätietoja