| INFRA ry | INFRAn keskustoimisto, Häme, Kaakkois-Suomi, Keski-Suomi, Länsi-Suomi, Pohjanmaa, Pohjoinen, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Uusimaa

Ilmajohtojen korvaaminen maakaapelilla kiihtyy

Sähkönsiirtoyhtiöt käynnistävät miljoonainvestointeja paikallisverkkoihin ilmajohtoverkkojen korvaamiseksi maakaapeleilla.