| Rakennusteollisuus RT ry | Keskusliitto

EK selvitti ympäristölupien digitalisointia

Kaikki tarvittava osaaminen on olemassa, jotta infra- ja ympäristöluvituksessa voidaan siirtyä sähköiseen asiointiin, EK:n tilaamassa selvityksessä arvioidaan.

EK:n tilaamassa tuoreessa selvityksessä analysoitiin, kuinka ympäristöön liittyvät lukuisat viranomaismenettelyt voitaisiin koota yhteen sähköiseen asiointijärjestelmään. E-lupajärjestelmä kattaisi sekä valtion että kunnan viranomaismenettelyt ympäristöasioissa:

  • rakentamis-, ympäristö-, vesi-, maa-aines- ja kemikaaliluvat jne.
  • luvitusta edeltävät vaiheet (kaavoitus, ympäristövaikutusten arviointi YVA)
  • lupien valvonta

Keskeinen johtopäätös oli, että e-lupajärjestelmä on toteutettavissa nykytekniikalla. "Nykyisiä käytäntöjä ei kuitenkaan kannata siirtää sellaisinaan verkkoon, vaan viranomaisten prosessit tulee arvioida uudelleen nykypäivän vaatimukset huomioon ottaen", selvityksen tehnyt tekniikan tohtori Matias Warsta tähdentää.

E-lupajärjestelmän avulla on mahdollista karsia päällekkäistä työtä, virtaviivaistaa prosesseja ja parantaa asiakaspalvelua.

"Lupakäsittelyssä eri tietojärjestelmät eivät aina keskustele keskenään. E-lupajärjestelmän kantava ajatus on saada lupapäätöksenteossa tarvittava tieto kaikkien viranomaisten käyttöön. Manuaalisesti tehtävä työ minimoidaan."

Lisää EK:n sivuilla >