| INFRA ry | INFRAn keskustoimisto

Trafi valmistelee VAK-kuljetusten tekniset määräykset

Jatkossa kaikkia vaarallisten aineiden kuljetusmuotoja (tie-, rautatie-, ilma- ja merikuljetukset) koskevat teknisluonteiset määräykset valmistellaan Trafissa. Yleinen ohjaus ja kehittäminen sekä kuljetuksia koskevan lainsäädännön valmistelu jäävät edelleen liikenne- ja viestintäministeriön vastuulle.