| INFRA ry | INFRAn keskustoimisto

Maa- ja vesirakentaminen vähenee myös ensi vuonna

Koko infrarakentamisen näkymiä heikentävät väylien kunnossapidon määrärahaleikkausten lisäksi myös talonrakentamisen pohjatöiden vähentyminen. Maarakennusalan kustannuskehitys pysyy maltillisena öljyn hinnan laskun vuoksi.

Vaikka hallitus sopi kesäkuun minihallitusneuvotteluiden yhteydessä mittavista liikenneinvestoinneista pääkaupunkiseudulle ja toimenpiteitä tarkenettiin elokuun budjettiriihessä, nämä satsaukset eivät riitä nostamaan infrarakentamisen suhdannenäkymiä tällä ennusteperiodilla positiiviseksi. Näiden panostusten hyödyt realisoituvat kunnolla vasta 2016 alkaen.

Tänä vuonna tuotannon arvioidaan supistuvan, ja laskun ennakoidaan jatkuvan myös vuonna 2015.

Kunnat ovat supistaneet infrarakentamista tiukentuvassa taloustilanteessa merkittävästi. Infrarakentamiseen panostaminen heikossa suhdannetilanteessa on todettu useissa maissa hyväksi keinoksi edesauttaa kilpailukykyä. Rahoituskustannukset ovat erittäin maltilliset ja kustannuspaineita hidastaa laskeva raakaöljyn hinta.

Suomen kannattaisi nyt satsata ponnekkaammin infraan ja hakea rahoitusta aktiivisemmin myös EU:n tasolta. Myös uudenlaisten rahoituskeinojen käyttöönottoa tulisi harkita.

(Lähde: Rakennusteollisuus RT ry:n suhdannekatsaus, lokakuu 2014)

Yhteenveto mvr-suhdanteista - kuvaajat >