| INFRA ry | INFRAn keskustoimisto

Yhteisen edun kirkastaminen on haastavaa rakennushankkeissa

Kokemukset osoittavat, että vaativissa hankkeissa luottamukseen perustuvan yhteistoiminnan eteen pitää tehdä töitä. Muuten vaarana on, että huonojen käytäntöjen seurauksena hankkeen etu jää osapuolten omien intressien varjoon