| INFRA ry | INFRAn keskustoimisto

Valaisevaa työturvallisuusasiaa

”Fasten your seatbelts”, kehotti Arnaud Colson, Euroopan kiviainestuottajien UEPG:n puheenjohtaja bussin startatessa Ruduksen Turvapuistoa kohti. UEPG:n vierailun teemana oli työturvallisuus. Teemaa painotettiin läpi koko aurinkoisen vierailun helteisessä Helsingissä 6.-7.6.

INFRA ry:n turvallisuusteemavuoden kunniaksi kiviainesalan turvallisuuskilpailu potkaistiin alkuun Ämmässuolla eurooppalaisten vieraiden todistaessa. Kahdeksannen murskamittariin perustuvan kilpailun avasi Rudus Oy:n toimitusjohtaja ja Rakennusteollisuus RT:n puheenjohtaja Lauri Kivekäs.

Kivekkään mukaan tärkeintä työmaiden turvallisuuden parantamisessa on ylimmän johdon sitoutuminen turvallisuustavoitteisiin. Rudus Oy:ssä tämä toteutettiin TV:stä tuttua ukaasia mukaillen – ”sä saat potkut, jos onnettomuusluvut eivät laske”.   Turvapuistohankkeessa on ollut mukana Ruduksen lisäksi myös muita rakennusalan urakoitsijoita ja yrityksiä. Turvapuistot Ämmässuolla ja Oulussa ovat ensimmäisiä laatuaan Euroopassa. Tiettävästi myös ainoita. Turvapuistossa opitaan lavastetuissa työmaatilanteissa rakennusalan turvallisimmat työtavat.

Euroopan kiviainestuottajat pääsivät myös tutustumaan Kulmakorven louhokseen, jossa heille järjestettiin Metson ja Witraktorin murskaustyönäytös.

Vierailun kuvasatoa >>  

Lisätietoja johtaja Eija Ehrukainen, ympäristö ja yhteiskuntavastuu eija.ehrukainen(a)infra.fi puh. 050 412 0699  

UEPG edustaa Euroopan suurinta kaivannaisteollisuuden alaa. UEPG:n 14 000 jäsenyritystä tuottaa kolme miljardia tonnia murskattua kiveä, hiekkaa ja soraa infrarakentamisen tarpeisiin 24 000 murskaustyömaalla ympäri Eurooppaa. Yritykset ovat suurimmaksi osaksi pk-yrityksiä ja ne työllistävät kaiken kaikkiaan noin 250 000 henkilöä. INFRA ry on yksi UEPG:n jäsenyhdistyksistä.