| INFRA ry | INFRAn keskustoimisto

Kiviainesala kisaa työturvallisuudessa

Vuosi 2013 on infrarakentajille työturvallisuusteemavuosi. Kesän korvalla teema saa uutta pontta, kun myös kiviainesalan turvallisuuskilpailu starttaa. Kilpailu avataan Euroopan kiviainestuottajien Suomen vierailun yhteydessä 6.–7.6.2013.

Turvallisuuden teemavuotena 2013 INFRA ry edistää työturvallisuusmittarien käyttöä. Mittarien avulla eri työmaiden turvallisuustasoa pystytään seuraamaan ja vertailemaan luotettavasti. Työmaalla käydään läpi mittarissa luetellut turvallisuustekijät ja arvioidaan niiden tilaa selkeällä asteikolla. Yhteisellä mittarilla saadaan palautetta kehittämisen tueksi. Mittari mahdollistaa myös työturvallisuuskilpailut.

Murskamittariin perustuva kiviainesalan turvallisuuskilpailu järjestetään tänä vuonna kahdeksatta kertaa. Turvallisuusteemavuoden kunniaksi kilpailu julkistetaan nyt tavallista juhlavammissa puitteissa Ruduksen Turvapuistossa torstaina 6.7.2013 osana Euroopan kiviainestuottajien, UEPG:n, Suomen vierailua.

Erilaisille infratyömaille on omat mittarinsa. Murskamittaria käyttävät kiviainesalan yritykset. Asfalttimittari palvelee asfaltintekijöitä, joilla on kesäisin oma turvallisuuskilpailunsa. Mvr-mittari soveltuu useimmille maa- ja vesirakentajille. Mvr-mittaus voi tietyin edellytyksin korvata myös lakisääteiset viikkotarkastukset.

Suurkilpailupilotti etenee – kunnatkin mukana

Turvallisuusaiheiseen teemavuoteen liittyen INFRA ry lanseerasi keväällä uutuutena myös valtakunnallisen, kaikille Suomen infrarakentajille suunnatun työturvallisuuskilpailun. Turvallinen infratyömaa 2013 -kisassa turvallisuustason mittauksesta huolehtivat aluehallintovirastojen tarkastajat mvr-mittaria käyttäen. Kaikki osallistujat saavat puolueetonta palautetta turvallisuustilanteestaan.

Pilottina järjestettävään uutuuskilpailuun ilmoittautui määräaikaan mennessä 20 suurta ja keskisuurta yritystä. Järjestäjien iloiseksi yllätykseksi mukaan lähtivät myös pk-seudun kuntien teknisen palvelun tuottajat – Espoon kaupunkitekniikan liikelaitos, Vantaan kuntatekniikan keskus sekä Helsingin rakentamispalvelu Stara.

Tiedotusvälineet ovat lämpimästi tervetulleita osallistumaan UEPG:n vierailuun 6.–7. kesäkuuta! Lisätietoa ja ilmoittautumiset: Saija Syväoja, puh. 050 571 0141.

LISÄTIETOJA kiviainesalan turvallisuuskilpailusta antavat johtaja Eija Ehrukainen, INFRA ry, 050 412 0699 sekä kilpailun päätuomari, riskienhallintajohtaja Timo Pinomäki, VR Track, 040 5102 123. Turvallinen infratyömaa 2013 -kilpailusta lisätietoja antaa kehittämispäällikkö Tapani Karonen, INFRA ry; 040 551 2127.

Väylien ja teknisten verkostojen rakentajia ja kiviainestuottajia edustava INFRA ry on osa Rakennusteollisuus RT:tä ja Elinkeinoelämän keskusliitto EK:ta. INFRAn 1 600 jäsenyrityksen yhteenlaskettu kotimaan liikevaihto on n. 4 mrd €.