| INFRA ry

Indeksit uudistuivat keväällä 2013

Tilastokeskuksen tuottama maarakennuskustannusindeksi uudistui 20.5.2013. Perusvuodeksi tuli vuosi 2010 (2010=100). Vastaava uudistus tehtiin myös maarakennusalan konekustannusindeksille.

Merkittävimmät muutokset maarakennuskustannusindeksiin (MAKU) tehtiin edellisessä 2005=100 -uudistuksessa, kun siirryttiin pois työlajeista. Tällä kertaa indeksin perusrakenne säilyi, ja uudistaminen kohdistui lähinnä osaindeksien kustannusten painorakenteisiin.

Kunnossapito-nimisestä erillisindeksistä tuli ylläpitoindeksi, joka sisältää nyt myös infrarakenteiden hoidon. Samalla määritettiin ylläpitoindeksille kolme erillistä osaindeksiä: katu, tie ja rata. Katujen ja ratojen ylläpitoindeksit ovat uusia indeksejä. Teiden ylläpidon indeksi vastaa vanhaa kunnossapitoindeksiä.

Osaindeksien kustannusrakenne perustuu vuoden 2010 tuotantoon – joko tyyppiurakoihin tai tyyppiyritysten vuoden tuotantoon. Suurimmat muutokset kustannustekijöiden painoarvoissa liittyvät oman kaluston painon vähentymiseen. Tämä heijastelee ostettujen kone- ja kuljetuspalveluiden käytön lisääntymistä. Samalla myös työmaan yhteiskustannukset ovat kasvaneet.

Materiaalien osalta erityisesti bitumi- ja muovituotteiden paino on kasvanut öljyn maailmanmarkkinahinnan noustessa.

Muiden materiaalien painoarvot ovat vähentyneet.

Myös MARKKI päivitettiin

Maarakennusalan konekustannusindeksi MARKKI päivitettiin niin ikään toukokuussa. Siinäkin perusvuosi on nyt 2010. Indeksin painorakennetta hiottiin, mutta muuten pitäydyttiin pitkälti vanhassa.

MARKKI kuvaa maarakennusalan koneiden käyttöön ja omistukseen liittyvien kustannustekijöiden hintojen muutoksia. Indeksiä tuotetaan maarakennuskoneille, kunnossapitokoneille ja ajoneuvonostureille.

Lisätietoa Tilastokeskuksen verkkosivuilta

Indeksiuudistukset on toteuttanut työryhmä, jossa ovat olleet edustettuina INFRA ry, Koneyrittäjien liitto ry, Aalto-yliopisto, Tiehallinto, Tilastokeskus ja Suomen Kuntaliiton nimeämänä edustajana Helsingin kaupungin rakennusvirasto.

Infra-alalla on nykyään varsin paljon vanhoja, voimassaolevia urakkasopimuksia. Tästä syystä vanhoja 2005=100, 2000=100 ja 1990=100 indeksejä jatketaan ketjuttamalla. Perusvuoden 1995=100 indeksien tuottamista ei enää jatketa.

Lisätietoa Tilastokeskuksen indekseistä ja 20.5. voimaan tulleesta uudistuksesta saat osoitteesta:

Maarakennuskustannusindeksi MAKU: www.stat.fi/til/maku/
Maarakennusalan konekustannusindeksi MARKKI: www.stat.fi/til/markki/

INFRA ry:n jäsenet saavat tuoreet kustannustiedot kätevästi sähköisessä uutiskirjeessä tai kirjautumalla ekstranetiin osoitteessa www.infra.fi

Jos haluat liittyä sähköisen indeksiuutiskirjeen jakeluun, lähetä viesti osoitteeseen info(a)infra.fi.