| INFRA ry | INFRAn keskustoimisto

CE-merkintää ei kannata jättää tekemättä

Lähes kaikilta kiviaineksilta vaaditaan CE-merkintää 1.7.2013 alkaen. CE-merkinnän ulkopuolelle jäävät vain rakeisuudeltaan yli 90-milliset kiviainekset ja hiekoitussepeli sekä tuotteet, jotka on toimitettu työmaalle tai jälleenmyyjän varastoon ennen heinäkuuta.

– Jos jälkeenpäin huomataan, että kohteessa käytetty kiviaines ei ole laillista eli CE-merkintä puuttuu, joudutaan työläisiin menettelyihin ja kohteen valmistuminen saattaa viivästyä, johtaja Antti Koponen Rakennusteollisuus RT ry:stä muistuttaa.

Kiviainespuolella CE-merkintöjä valvotaan kilpailijoiden ja asiakkaiden toimesta. Nämä ilmoittavat epäilemistään epäkohdista viranomaisille. Myös TUKESin valvontaresurssit kasvavat koko ajan.

Rakennuttajan onkin syytä huolehtia siitä, että urakoitsija huolehtii käyttämiensä rakennustuotteiden kelpoisuudesta. Esimerkiksi Kunnat.net -sivustolta löytyy ohjeita siihen, miten tämä kannattaa tehdä.

Urakoitsijan velvollisuuksiin kuuluu myös huolehtia siitä, että tuote soveltuu käyttökohteeseensa. Rakennustuotteen ominaisuudet esitetään CE-merkinnässä uudella yhteisellä eurooppalaisella tavalla.

– CE-merkintätietojen perusteella voi olla vaikea päätellä, mikä arvo tai luokka riittää käyttökohteessa. Onneksi valmistajat ovat laatineet kiviainespuolella kansallisia soveltamisstandardeja, joita ollaan päivittämässä ajan tasalle.

Valmistaja voi CE-merkitä rakennustuotteensa, jos ne täyttävät tuotestandardin vaatimukset. Jos kiviaineksen käyttökohteessa on korkeat turvallisuusvaatimukset, CE-merkinnän käyttöönotto edellyttää myös kolmannen osapuolen eli ilmoitetun laitoksen varmennusta eli testaus- ja valvontatoimia.

Lisäksi on laadittava standardin mukainen laadunvalvontajärjestelmä. Tämä vaatimus koskee kaikkia CE-merkittyjä kiviainestuotteita.

Lisätietoa: Johtaja Eija Ehrukainen puh. 050 412 0699 eija.ehrukainen(a)infra.fi

• Tietoa tuotestandardeista: www.henhelpdesk.fi.
• Malli CE-merkinnän laatimista varten: tuotestandardin liite ZA.
• Malli laatukäsikirjasta . Löytyy osoitteesta www.infra.fi/kiviainesjaosto
• Ytimekkäästi koottu tietopaketti: CE-merkittyjen rakennustuotteiden oikea käyttö; Timo Pulkki, RT.
Huom! INFRA ry:n jäsenet voivat ostaa kirjan Rakennusmedian kirjakaupasta alennettuun hintaan; www.rakennusmedia.fi