| INFRA ry | INFRAn keskustoimisto

Asfalttialan turvallisuuskilpailu: työturvallisuus korkealla tasolla

Vuosi 2013 on infra-alan työturvallisuusteemavuosi. INFRA ry:n asfalttijaosto järjesti perinteisen jäsenyrityksilleen suunnatun valtakunnallisen asfalttialan turvallisuuskilpailun, jonka tavoitteena on havainnoida ja parantaa turvallisuustasoa. Lisäksi kilpailun tavoitteena on tuoda esiin hyviä käytäntöjä ja edistää niiden käyttöä. Kilpailussa oli kaksi osiota: asfalttiasemat ja levityskohteet.

Kilpailun tulokset julkistettiin asfalttialan vuosittaisessa päätapahtumassa Asfaltin Palautepäivillä Helsingissä 12.11.2013.

Kilpailu oli molemmissa sarjoissa tiukkaa. ”Havaintojemme mukaan turvallisuus on varsin korkealla tasolla”, Timo Tuokko, kilpailun tuomari, kiteyttää. Molemmissa sarjoissa asfalttimittari-mittausten keskiarvo oli yli 96 prosenttia.

INFRA ry:n asfalttialan ympäristö- ja turvallisuusvaliokunta vahvisti tulosten perusteella voittajaksi levityssarjassa Asfalttikallio Oy:n Tampereen ohitustien levityskohteen Pirkkalassa. Asfalttiasemasarjassa voittajaksi valittiin NCC Roads Oy:n Voutilan asfalttiasema Vantaalla. Lisäksi kunniamaininta annettiin Skanska Asfaltti Oy:n Rauman asfalttiasemalle, jonka tapauksessa liikkuvasta asemasta oli tehty kiinteä asema ja turvallisuuteen oli kiinnitetty huomiota esimerkillisesti.

Kaikki asfalttialan jäsenyritykset oli kutsuttu kilpailuun

Kilpailuun ilmoittautui viidestä asfalttialan yrityksestä yhteensä 17 kohdetta, joista levityskohteita oli yhdeksän ja asfalttiasemia kahdeksan.

Kaikki arvioinnit toteutti puolueeton tuomari Timo Tuokko (TimoTTuokko Tmi). Tuomaristona toimi INFRA ry:n asfalttialan ympäristö- ja turvallisuusvaliokunta puheenjohtajanaan Antti Lyytinen.

Arviointiin sisältyivät Asfalttimittarin mukaiset kohteet

Kohteiden turvallisuustason mittauksen pohjana oli Asfalttimittari 2012. Mittarin avulla eri työmaiden turvallisuustasoa pystytään seuraamaan ja vertailemaan luotettavasti. Työmaalla käydään läpi mittarissa luetellut turvallisuustekijät ja arvioidaan niiden tilaa selkeällä asteikolla. Yhteisellä mittarilla saadaan palautetta toiminnan kehittämisen tueksi.

Henkilöiden kohdalla huomiota kiinnitettiin henkilökohtaisten suojainten käyttöön ja riskinottoon. Sovellus oli hieman mittarista poikkeava: Jokaisesta suojaimesta tuli yksi merkintä, jolloin yhdestä henkilöstä tuli yhteensä kuusi merkintää. Tähän sovellukseen päädyttiin siksi, etteivät yksittäisten varusteiden puutteet vääristä tulosta silloin, kun muut suojaimet ovat asiallisesti käytössä.

Kohteissa arvioitiin kaluston kuntoa ja turvavarusteita, liikennejärjestelyjä sekä järjestystä ja varastointia. Lisäksi etsittiin hyviä käytäntöjä, jotka edistävät turvallisuutta työmailla. Kilpailussa tehtiin yhteensä yli 2 300 havaintoa.

Turvallisuuskilpailu liittyi Rakennusteollisuus RT:n vuoden 2013 turvallisuuden teemavuoteen ja ”Nolla tapaturmaa 2020” -tavoitteeseen.