Tiedotteet ja uutiset

Osumia 50 kappaletta

 1. 26.4.2016

  Via Nordica 2016 kestävällä tiellä

  Miten teknologia mahdollistaa kestävän ja turvallisen liikenteen ja kuljetukset? Joka neljäs vuosi järjestettävä Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumin PTL:n kongressi antaa vastaukset 8. - 10.6.2016 Trondheimissa Norjassa. Vielä ehdit ilmoittautua mukaan!
 2. 7.4.2016

  I LIKE liikenne- ja infra-ala

  LIKE-projekti tähtää liikenne- ja infra-alan osaamisen pysyvään varmistamiseen. LIKEn nettisivuilla Infraosaaja.fi voit ilmoittaa harjoittelu- tai kesätyöpaikan taikka opinnäytetyön aiheen, tuntityötä tai vastavalmistuneelle sopivan työpaikan.
 3. 10.2.2016

  INFRAn jäsenistö pidetään kartalla ympäristölainsäädännön muutoksissa

  Ympäristölainsäädännön kehittäminen haastaa yritykset, järjestöt ja viranomaiset päivittämään tietojaan ja omaksumaan uusia toimintatapoja. Maa- ja vesirakennusalan etujärjestö INFRA ry tiedottaa säädösmuutoksista omille jäsenyrityksilleen. Nurmijärvellä esiin tullut epäily säädösten laiminlyönnistä ei kuvaa alan yleistä toimintatapaa.
 4. 5.2.2016

  Liikennevirasto julkisti korjausvelkaohjelmansa

  Liikenneverkon korjausvelkaa vähentävien toimenpiteiden strategiset suuntaviivat ovat selvillä. Toimenpiteiden valintakriteereinä ovat asiakkaiden tarpeet, korjausvelan hallinta sekä digitalisaatio ja uudet palvelut.
 5. 21.1.2016

  Skifi-infraa: Kiviainesta Marsista?

  "Tulevaisuuden kiviaines tuodaan tietenkin Marsista - nanoköyden avulla!", visioi kuvittaja Ilja Karsikas Infra-lehdessä ja piirsi visiostaan kuvan.
 6. 23.11.2015

  Käy tutustumassa sähköiseen Liiteriin

  Liiteri.fi-palveluun on koottu maankäytön suunnitteluun liittyvät palvelut yhteen paikkaan. Liiteri on toteutettu osana asumisen ja rakentamisen e-palveluita sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmassa (SADe). 
 7. 10.10.2013

  Pääkaupunkiseudun lumen vastaanottopalvelu uudistuu talveksi 2013–2014

  Helsinki, Espoo ja Vantaa uusivat lumen vastaanottopalvelun käyttöehdot sekä kulunvalvontamenetelmän. Rekisteröityminen 10.10. avautuvaan kulunvalvontajärjestelmään kannattaa tehdä mahdollisimman pian, jolloin tunnuksia ei tarvitse odotella lumenajon jo alettua.
 8. 17.5.2013

  HKR julkaisi uuden ohjeen työmaavesien käsittelystä

  Työmaavesien hallinnassa ilmenneiden puutteiden ja epäselvyyksien korjaamiseksi Helsingin kaupungin rakentamista ja vesiensuojelua valvovat sekä yleisiä alueita hallinnoivat ja vesiä vastaanottavat toimijat ovat yhteistyössä laatineet uuden ohjeen työmaavesien käsittelylle.
 9. 18.4.2013

  ROTI 2013: Uusi ministeriö infrarakenteiden herraksi

  Rakennetun omaisuuden tila ROTI 2013 selvitti neljättä kertaa asiantuntijoiden näkemyksiä rakennetun ympäristön nykytilasta ja tulevaisuudesta. Ensimmäistä kertaa aiheesta teetettiin myös laaja kansalaiskysely. ROTI 2013 -raportti luovutettiin kuntaministeri Henna Virkkuselle Säätytalolla 18.4.2013.
 10. 16.1.2013

  Keskustele kiviaineksista ja vaikuta!

  Kiviainesala on osa kaivannaisteollisuutta. Kaivannaisalan tulevaisuuden näkymistä keskustellaan nyt sivuilla www.kaivos2030.fi.