Lausunnot

Lausuntoja löytyi 1 kappaletta

  1. 13.1.2021

    Lausunto liikenne- ja viestintävaliokunnalle Suomen kestävän kasvun ohjelmasta

    Rakennusteollisuuden toimialalla on valtava potentiaali rakennemuutosta ja talouden uusiutumista edistävien toimenpiteiden toteuttajana. Rakennettuun ympäristöön kohdistetuilla toimenpiteillä on myös saavutettavissa merkittäviä päästöjen ja energiankulutuksen vähennystavoitteita.